:

Adventi lelkinap Gábor Bertalan atya vezetésével

December 6-án, szombaton adventi lelki napra került sor a pozsonyi magyar közösség tagjai számára. A reggel 8 órakor kezdődő szentmisét Gábor Bertalan szepsi esperes-plébános és Molnár Tamás pozsonyi magyar lelkipásztor celebrálták a ferences templomban, majd a Quo Vadis Házban folytatódott a lelkinap délutánig tartó programja.

Bertalan atya előadásainak vezérfonala az alábbi gondolat volt: „Mutasd meg az isten-képedet, s én megmondom, ki vagy…” Az egyes előadások között a helyi ifjúsági közösség és a MÉCS-családközösség tagjai által előkészített versekkel, énekekkel, adventi gondolatokkal tűzdelt program segített az úrjöveti ráhangolódásban.

Az ebédszünetet követően szentségimádásra került sor a Szentháromság-templomban, mialatt szentgyónásra és lelki beszélgetésre is lehetőségük nyílt a híveknek.

Az adventi lelkinap első alkalommal tartósélelmiszer-gyűjtéssel is egybe volt kötve. Az összegyűjtött adományok egy része éppen Bertalan atya segítségével lett eljuttatva a Szepsiben élő rászoruló magyar családoknak, másik részét pedig a pozsonyi fiatalok a város ligetfalui részében szolgáló Teréz anya nővéreihez juttatták el, akik magyar nyelvű hajléktalanokat is felkarolnak.