:

Néhány információ a 2022/23-as pasztorális év küszöbén

Az új iskola- és pasztorális évben is a liturgikus élet és a szentségi pasztoráció alkotja közösségünk életének középpontját. Innen forrásozódik majd közösségépítésünk további munkája is. Több közös imaalkalom lesz.

Nagyobb hangsúlyt kap a „kemény maggal” való foglalkozás, akik mélyebb hiteles lelki életre vágyva szívesen dolgoznak is magukon, együtt a közösséggel és a közösségért. Ez nem mások kizárását jelenti, hanem az őszintén és valóban fejlődni kívánók hatékonyabb segítését.

Havonta összegyűlünk a közösségben működő vagy működni kívánó kisközösségek képviselőivel (ima- és lelkiségi közösségek, gyermek- és ifjúsági csoportok – köztük a cserkészek, a bibliakör, az énekkarok, a Szent Kinga Egyesület vezetőivel, vagy más megbízott tagjaival, továbbá a hitoktatókkal és további segítőkkel), hogy együtt alakítsuk ki az adott időszak pasztorális tervét, összhangba hozva az egyes kisebb csoportok programjait és szolgálatát, megfelelően szétosztva a feladatokat is, ezzel is hozzájárulva a helyes irány megőrzéséhez és az egységhez közösségünk nagy családján belül.

A Közösségi Házat szeptembertől (ismét) rendszeresen használni kívánó csoportok Varga Máriánál jelezzék szándékukat, hogy milyen rendszerességgel, melyik napokon és milyen idősávban szeretnének a Ferienčík utca 7-es szám alatti házban találkozni. Javasoljuk egy pótidőpont megadását is. Az összegyűlt igénylések alapján kerül majd összeállításra az egyes csoportok beosztása (őrsi összejövetelek, bérmálkozási felkészítők, imakörök,…), Közösségi Házunk mind hatékonyabb kihasználására törekedve. A kulcshasználatról szóló megállapodások és a Ház használatával járó szolgálatok beosztása is szeptemberben kerülnek frissítésre.

Az energiaárak emelkedése miatt kérjük, hogy minden csoport, amelyik a használja a Közösségi Házat, az ott kihelyezett adománygyűjtő üvegbe helyezze hozzájárulását a számlák kifizetéséhez.

Az előző évek sokféle tapasztalata és a konkrét közösséghez-tartozás megerősítésének tudatosítása miatt idén azok jelentkezhetnek nálunk első szentáldozásra, akik eddig is közösségünkben jártak és járnak szentmisére. Kérjük, hogy a többiek azon a plébánián, abban a templomban jelentkezzenek, ahol a szentmisékre járnak, vagyis amelyik közösség tagjai. Hiszen az első szentáldozás ünnepe egy konkrét közösség ünnepe is. Mindenki ott tud igazán ünnepelni, ahová tartozik.

* * *

M E G H Í V Ó

Veni Sancte-szentmise Pozsonyban

– a Szentlélek segítségül hívása
az új iskola- és pasztorális év kezdetén
szeptember 11-én (vasárnap) 9 órakor
a belvárosi ferences templomban

Könyv-ajánló a kisközösségek vezetőinek, de akár további tagjainak is, IDE kattintva olvasható