:

Imádkozzunk a haldoklókért!

Lélekben álljunk oda egy haldokló ágya mellé, s imádkozzuk el az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét - gondolhatunk konkrét személyre, akiről tudjuk, hogy haldoklik, vagy a Jóistenre bízhatjuk, hogy használja fel imánkat egy olyan általunk személyesen nem ismert haldokló számára, akinek erre most szüksége van, akár a koronavírus miatt, akár egyéb okból közeledik földi életének vége. Gondoljunk azokra, akiket nem látogathatnak meg szeretteik, akiknek nincs alkalmuk elbúcsúzni családtagjaiktól, akik magányosnak érzik magukat betegágyukon vagy az idősek otthonában... Imádkozzuk ezt az imát rendszeresen. Naponta. Értük. S akikkel lehet, telefonos összeköttetésben együtt is. Másokat is buzdítva erre. Hálás köszönet!

* * *

Szent Fausztina nővér Naplójában olvassuk: „Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom veszi körül a lelket.”

* * *

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE

Bevezetés:

Keresztvetés, Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

 

Nagy szemekre:

Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak: a mi Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét

engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

 

Kis szemekre:

Jézus fájdalmas szenvedéséért

irgalmazz nekünk és az egész világnak!

 

Befejezésre (háromszor):

Szent Isten, szent erős Isten,

szent halhatatlan Isten,

irgalmazz nekünk és az egész világnak!

 

Keresztvetés.