PAOLAI SZENT FERENC szerzetes

Április 2.

Mons.Koller Gyula atya rovata

Ferenc a Calabria Paola nevű vársában született 1426-ban. Szülei abban a rettegésben éltek, hogy házasságuk gyermektelen marad. Ezért Assisi Szent Ferenc közbenjárását kérték, s megígérték, hogy a vágyott gyermeket az ő nevére kereszteltetik. Fogadalmukat megtartották. Ferenc azonban szülei ígéretét fölülmúlva 13 éves korában a szomszédos városba ment és fölvétette magát az ottani ferences kolostorba. Itt nemcsak példás engedelmességében, hanem számos csodatételében is megmutatkozott a jövendő szent.

A reneszánsz főpapok fényűző élete fölött érzett undora arra készteti Ferencet, hogy már két év múlva elhagyja a kolostort és vezekelni a magányba meneküljön. Magasan a tenger fölött talált egy alkalmas barlangot. Itt élt állandó imádságban és szigorú önsanyargatásban. Sokáig azonban nem lehetett egyedül, mert fölfedezték, és utána sokan keresték föl, akik testi-lelki segítségért folyamodtak hozzá.

Bővebben: PAOLAI SZENT FERENC szerzetes

GRENOBLE-I SZENT HUGÓ püspök

Április 1.

Mons.Koller Gyula atya rovata

Hugó Franciaországban egy kisebb városkában 1053-ban született katonacsaládból. Visszavonuló, csendes ifjúként végezte iskoláit. Ez időben az Egyház élete válságokkal teli helyzetben volt: A pápaság Péter hajójának megmentéséért küzdött: veszélyeknek volt kitéve a feudális társadalmi rend részéről az egyházi javak eltulajdonítása miatt, és a papok részéről, akik erkölcstelenségeknek és simóniának hódoltak. Ugyanakkor a német császár, a legfőbb világi hatalom képviselőjeként, a pápaság minden fáradozását megsemmisítette. Alapjában véve - mondhatjuk - az Egyház leigázásáról és elpusztításáról, avagy függetlenségéről és egységéről volt szó. Hugó tanulmányai befejezése után a papi pályát választotta. Mint fiatal papot képességeit és „reformpártiságát” mérlegelve beválasztották a Valence-i kanonok közé.

GRENOBLE-I SZENT HUGÓ püspökGRENOBLE-I SZENT HUGÓ püspök

2. oldal / 2