:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

Hirdetések (2017.9.3.)

A héten a szokott időben lesznek a magyar misék, minden hétköznapi mise előtt gyónási lehetőség is lesz.

Kedden Kalkuttai Szent Teréz anyára, csütörtökön a Szent Kassai Vértanúkra emlékezünk. Pénteken, Kisboldogasszony-napján Szűz Mária születésnapját fogjuk ünnepelni.

Kedden 17 órai kezdettel a Korona társalgóban kerül sor az új pasztorális év programjainak bemutatására és megbeszélésére. Minden érdeklődőt, köztük a különféle csoportok vezetőit is szeretettel hívjuk és várjuk!

Szerdán 17 órakor próbálunk a bérmálkozókkal a ferences templomban. A bérmálkozók lelkinapjára pedig szombaton, szeptember 9-én Modorban kerül sor. A magyar bérmálás szeptember 17-én 8:30-kor lesz a ferences templomban.

Jövő vasárnap 9-kor lesz az idei első diákmise. Kérjük a gyerekeket és fiatalokat a részvételre, köztük a bérmálkozókat, a volt elsőáldozókat, s azokat is, akik az idei iskolaévben szeretnének először járulni a szentáldozáshoz. Buzdítjuk a diákokat az énekkarban való éneklésre és zenélésre, a fiúkat a ministrálásra.

A diákmisében kérni fogjuk a Szentlelket az új iskolaévhez. Ugyancsak ebben a misében fogjuk ünnepelni a helyi cserkészcsapat újjáalakulását is.

Szentmisenaplókat osztunk a sekrestyében. Jövő vasárnaptól a gyerekek minden héten gyűjthetik bele a vasárnapi evangéliumhoz fűződő matricákat. Kérjük a szülőket, hogy otthon foglalkozzanak gyermekeikkel a misenaplót használva, átbeszélgetve a templomban hallott evangéliumi részletet.

Még lehet jelentkezni a szeptember 16-i magyarországi közösségi kirándulásra Horváth Ilonánál. Szeretnénk, ha megtelne az autóbusz, s közösen tölthetnénk el egy szép, tartalmas napot.

Jelentkezési lap vihető a Szabadegyetem októberben induló újabb, immár harmadik évére. Buzdítjuk a felnőtteket, időseket és fiatalokat hittani ismereteik elmélyítésére.

A hétvégén (szept. 9-10.) búcsút tartanak Bacsfa-Szentantalon, a Könnyező Szűzanya közeli búcsújáróhelyén.

Kérjük, hogy rendszeresen vásárolják a Remény hetilapot, hogy tudjuk, milyen példányszámra van igény, s ne legyen anyagilag ráfizetéses a rendelés.