:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

Elindult a Szabadegyetem

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Október 24-én, szombaton indult első alkalommal magyar nyelvű Szabadegyetem a Szlovákiában élő magyarok számára, a hallgatók szentírástudományi, teológiai és egyháztörténelmi ismereteinek elmélyítése céljából Pozsonyban. A kezdeményezés a Nagyszombati Egyetem pozsonyi székhelyű Teológiai Kara és a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola együttműködésében valósult meg.

Az egyetem zsúfolásig megtelt kápolnájában szentmisével s a Szentlélek segítségül hívásával kezdődött a program. A szentmise kezdetén a helyi Teológiai Kar dékánja, Lichner Miloš jezsuita atya is köszöntötte a megjelenteket. Ezt követte a hivatalos beiratkozás, majd a koraestig tartó előadássorozat az egyetem aulájában.

A több mint ötven érdeklődő az első szombati találkozás folyamán biblikus témájú és a fundamentális teológia kérdéseivel foglalkozó előadásokat hallgathatott meg. A második tanulmányi napon pedig, amelyre november 21-én került sor, a hallgatók a patrológia témaköreiben mélyíthették el eddigi ismereteiket.

További időpontok 2016 első felében: február 20., március 12., április 23. és május 21.

Miloš Lichner felvételei