:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

Szent István király ünnepe 2017

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

A Szent István király ünnepén tartott magyar szentmise homíliája IDE kattintva hallgatható meg.

Idén augusztus 20-án is a Szent Márton Székesegyházban tartották meg a Szent István-napi ünnepi magyar szentmisét Pozsonyban. A magyar hívek százaival megtelt koronázódómba többen népviseletbe öltözve érkeztek, jelen voltak az újraszerveződő helyi cserkészcsapat tagjai is. A Pozsony-környéki szlovákiai magyar településekről és a magyarországi Rajkáról érkezett vendégekkel együtt a helyieket is köszöntve Molnár Tamás, a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztora örömének adott hangot, hogy az idei Szent István ünnepen is szép számban összegyűlve, ünneplőbe öltöztetett lélekkel, közösen adhattak hálát István király életéért és kérhették égi közbenjárását.

A szentmise homíliájában Wass Albert egyik versének ismétlődő soraira építve gondolatmenetét – a víz szalad, de a kő marad – a tartós értékekre, a két kőtáblányi útmutatásra, vagyis a Tízparancsolat ma is érvényes eligazításaira: így Isten dicsőítésére, a megállásra és megszentelődésre, a szülők tiszteletben tartására, minden emberi élet megbecsülésére és méltóságának védelmezésre, a becsületes életre hívta fel a figyelmet a lelkipásztor. Rámutatott Krisztusra, mint nélkülözhetetlen Szegletkőre, s a kereszténység sziklaalapot jelentő szerepére, valamint arra, hogy mindezt a sziklára házat és hazát építő apostolkirály jól megértette, ennek köszönhetően ünnepelhetünk egy évezred múltán is keresztény magyarokként.

Tamás atya buzdította a megjelenteket, családjaikat, közösségeiket, hogy az ünnepekből merítsenek a hétköznapokhoz is lelkesedést. Egy szilárd alapokon álló templom – mint a Szent Márton Székesegyház is, amelyben a szentmisét tartották –, egy sírkő, egy sziklányi emlékmű vagy épp egy fontos esemény mint képzeletbeli mérföldkő arra a jó alapra kell hogy figyelmeztessenek, amire lehet és kell is a mában jövőt építeni. Történelmünk megbecsülése segíthet abban, hogy gerincesen helyt álljunk és ne hagyjuk magunkat hamis kínálatokkal eltéríteni.

A szentbeszéd további részében a magyar nemzetet jó alapokra épített szilárd kővárhoz hasonlítva e vár kincseinek örömteli és felelősségteljes ápolására, megbecsülésére buzdított minden jelenlévőt a pozsonyi magyar lelkipásztor. E kincsek között szerepelt a kultúra, az anyanyelv, az irodalom, nemzetünk szentjeinek és további hőseinek példája, akiknek a Kárpát-medencén túl egész Európa és a világ is sokat köszönhet. Majd a Szent László Emlékév kapcsán is elhangzott néhány megemlékező gondolat, kiemelten László király dicső elődei iránt tanúsított tiszteletéről, amivel többek közt István király oltárraemelésén is fáradozott.

A szentmisén az oltár elé vitték azt a „Szent Koronát”, amit az ünnepet megelőző hét folyamán a közösség által szervezett több mint ötvenfős gyerektáborban készítettek a résztvevők, ugyanis az idei tábor kerettörténete épp Szent István király életének néhány fontos állomása volt.

Az ünnepi mise, amin minden korosztály képviselve volt, a himnuszok eléneklésével zárult.

Vician András felvételei