:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

Készülünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra

A pozsonyi magyar katolikus közösség is szívügyének tartja a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való hároméves felkészülésbe való bekapcsolódását. Pünkösdvasárnappal kezdetét vette a lelki készület első éve. Kapcsolódjon be Ön is tevékenyen!

Meghirdetett alkalmakkor csendes szentségimádás a ferences templomban a csütörtöki magyar szentmise előtt, 17:10-től

* * *

Cikk-sorozat a Remény c. katolikus hetilapban (a pünkösdvasárnapi számtól kezdődően, a 7. oldalon) „Jöjjetek, imádjuk!” címmel

Íme, az első rész:

Kedves Olvasó! Új rovatunkkal – ami nem egy összefüggő cikk-sorozat lesz – szeretnénk hozzájárulni a 2020 szeptemberére meghirdetett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán is ahhoz, hogy az Oltáriszentségben köztünk élő Megváltó iránti szeretetünket, imádásunkat elmélyítsük, hitünkben megerősödjünk, a Szeretet Szentségének fontosságára minél többek figyelmét felhívjuk.

Az induló rovatban a teljesség igénye nélkül, hiszen nagyon gazdag témáról van szó, az ismét Magyarországon megrendezésre kerülő eucharisztikus kongresszusra való felkészülés idejének aktualitásairól szeretnénk tájékoztatást nyújtani, rámutatva a lelki előkészület hangsúlyosságára, az imádság erejére és a hiteles keresztény élet fontosságára. E mellett olykor idéznénk Eucharisztiáról szóló részeket a Szentírásból, az Egyház Tanítóhivatalának műveiből, pápák, szentek témánkhoz kapcsolódó írásaiból. Bizonyos fogalmak megmagyarázására is sor kerül majd. Időnként pedig az egyes részekben a visszaemlékezés jegyében felidézzük az 1938-ban Budapesten megtartott 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményeit, az azzal kapcsolatos érdekes tudnivalókat. Sokszínű rovatunk legfőbb célja azonban az a meghívás akar lenni, ami mindannyiunknak szól, s egyben feladatunk másoknak is továbbítani azt: „Jöjjetek, imádjuk!” Imádjuk Krisztust az Oltáriszentségben, dicsőítsük Istent szüntelenül!

A 2020-as jelentős világegyházi eseményt hároméves felkészülés előzi meg. Az első, most kezdődő év az Eucharisztiával való személyes viszonyt kívánja elősegíteni. Ennek az évnek a jelmondata: „Az Eucharisztia mint az egyéni keresztény élet forrása”. A második év a közösség felé nyit: „Az Eucharisztia, az Egyház forrása”. A harmadik év a misszióra helyezi a hangsúlyt: „Az Eucharisztia forrás a világ számára”. Egy-egy felkészülési év pünkösdtől pünkösdig tart.

„Figyeljük meg a távolugrókat. Sokkal hosszabb a nekifutás, mint végül maga az ugrás. De minden azon múlik, hogyan futnak neki, hiszen ettől függ az ugrás nagysága” – márciusban többek között ennek a gondolatnak a jegyében kezdődött meg az eucharisztikus kongresszus küldötteinek képzése. Segítsen ez az új rovat a mi nekifutásunkban is. Érezzük szívügyünknek az előkészületet, az Oltáriszentséggel való élő kapcsolatunk rendszeres ápolását és elmélyítését. Legyen a közelgő eucharisztikus kongresszus közös ünnepünk!