:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

Magyar nyelvű teológiai Szabadegyetem Pozsonyban

Sikeresen befejeződött az első akadémiai év a pozsonyi magyar nyelvű teológiai és szentírás-tudományi Szabadegyetemen, amelyet a Nagyszombati Egyetem pozsonyi székhelyű Teológiai Kara a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával együttműködve indított a 2015/2016-os akadémiai évtől.

A Szabadegyetem – amelyre negyven év feletti, érettségi vizsgával rendelkező személyek jelentkezhettek –lehetőséget kínált újabb ismeretek elsajátítására a Szentírás, spiritualitás, erkölcstan, egyháztörténelem, liturgika és dogmatika egyes témáit illetően. Minden szombati találkozáskor alkalom nyílt magyar nyelvű szentmisén is részt venni. A kezdeményezés iránt nagy érdeklődés mutatkozott, több mint hatvan beiratkozott hallgatója volt a képzés első évfolyamának, akik rendszeresen részt vettek az érdekes és hasznos előadásokon, amelyeket a magyarországi vendégprofesszorok tartottak.

Ősztől újabb előadás-sorozat veszi kezdetét. Hasonló formában és tantárgyakkal, de új témákkal, így a már múlt évben is bekapcsolódott hallgatókat, valamint új érdeklődőket egyaránt hívnak és várnak a magyar Szabadegyetemre.

A 2016/2017-es akadémiai év folyamán hat szombaton lesz alkalom a találkozásra (október 22., november 19., február 18., március 18., május 6. és május 20.). Minden szombaton nyolc előadásra kerül sor, az előadások 45 percesek. A szemeszter végén a hallgató egy munkát ad le, amit olyan témából ír, amely leginkább megszólította őt.

Személyesen jelentkezni Pozsonyban, az egyetem dékáni hivatalában lehetséges, illetve postán vagy e-mailben küldött kérvény útján. A jelentkezési lap letölthető az egyetem internetes oldaláról (http://utv.tftu.sk/?page_id=43), amely kitöltve elektronikusan is visszaküldhető Molnár Tamás atyának a jelentkezési lapon feltüntettem e-mail címre. A beiratkozáson, amely októberben történik, szükséges felmutatni a 40 €-s tandíj befizetéséről szóló igazolást. Kérjük, terjessze a Szabadegyetem hírét, tudassa e lehetőséget családtagjaival, ismerőseivel, egyházközsége további tagjaival is és buzdítsa őket is a jelentkezésre!

Nagyszombati Egyetem Teológiai Kara
(Teologická fakulta Trnavskej univerzity)
Kostolná 1, P. O. Box 173, 814 99 Bratislava
Porta: +421-2-52 775 410
A dékáni hivatal titkársága: +421-2-52 775 416
Fax: +421-2-52 775 449
www.tftu.sk

A tandíj befizetéséhez szükséges adatok:
Számlaszám: 7000241236/8180
IBAN: SK 13 8180 0000 0070 00241236
Variábilis kódszám: 7104000600
Speciális kódszám: 49906 + az Ön vezeték- és keresztneve
Konstans kódszám: 0308
A címzettnek szóló megjegyzésbe: az Ön neve + UTV-MAĎ-BA
Az előadásokról való hiányzás nem jogosítja fel a hallgatót a tandíj visszaigénylésére.