:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

Pozsonyi magyar bérmálkozás 2017-ben

A 2017. szeptember 17-én bérmálkozottak névsora:

Čutka Lea

Dávid Andrea

Gunár Dávid

Gunár Frederika

Kanyicska Szabolcs

Kis Richárd

Ladwein Daniel

Ladwein Katerina

Medveczká Terézia

Medveczky Tamás

Melo Dániel

Melo Zita

Méry Ferenc

Nagy Lucia

Násali Sztella

Orban Mark

Petőcz András

Petőcz Éva Dorottya

Petrik Zsófia

Vasík Áron Máté

Vasík János László

Závodský Katalin

Felkészítők: Szabó Sára, Farkas Gábor, Fűry Klára, Filip Ágnes, Bercz Amália

„A bérmálási előkészítésnek arra kell irányulnia, hogy a keresztényt Krisztussal szorosabb egységre, a Szentlélekkel – működésével, ajándékaival és irányításával – elevenebb kapcsolatra vezesse, hogy ezáltal a keresztény élet apostoli kötelezettségeit jobban vállalhassa. Ezért a bérmálási oktatásnak arra kell törekednie, hogy fölébressze a Jézus Krisztus Egyházához tartozás érzékét, mind az egyetemes Egyház, mind a plébániai közösség vonatkozásában. Ez utóbbinak különös felelőssége van a bérmálkozók fölkészítéséért.” (Katolikus Egyház Katekizmusa, 1309. pont)

Ennek a felelősségnek tudatában kezdtünk hozzá a 2016. évi Pünkösdvasárnapon közösségünk bérmálkozásra készülő tagjaiért személyenként is imádkozni. A ferences templomban délelőtt 9 órakor kezdődő pünkösdvasárnapi ünnepi szentmisét követően a kijáratnál a bérmálkozásra jelentkezett személyek nevével ellátott cédulából vihettek magukkal a hívek egyet-egyet, s kezdhettek az adott konkrét személyért rendszeresen imádkozni, ilyen módon is imahátteret biztosítva számukra a bérmálás szentségének felvételéhez vezető út során.

(kép: Vician András)