:

Kérések... Előre is köszönjük!

Együtt – egymásért
Isten dicsőségére, a Közösség javára

Kedves Testvérek! Az összefogásban nagy erő rejlik. A közösen végzett munka összekovácsol. Az egymásnak nyújtott segítség által lényegében mindenki gazdagodik. Erre kínálunk konkrét alkalmakat, a közeljövőben megvalósítható lehetőségeket, s egyben kérjük is, hogy segítsenek – azok is, akik már eddig is sokat segítettek / azok is, akiknek eddig ritkábban volt rá módjuk / s azok is, akik most szeretnék ezt lelkesen kipróbálni – egyénileg, családként, s amit kérni szeretnénk, hogy kiscsoportokként is vállaljanak szolgálatot... Legyen velünk az Úr, kérjük áldását minden kezdeményezésünkre, s támogassunk is minden programot és szolgálatot az oly fontos háttérimával is! Köszönjük!

❌ Agapé Szent Erzsébet ünnepén – Segítőket keresünk a Duna utcai magyar iskola ebédlőjébe, akik a Ferences Világi Rend tagjaival közösen előkészítik a mise utáni agapét a lelkiatyák, ministránsok és énekkarok számára (november 19-én, délután 14:30-tól). Jelentkezni Seňan Ilonánál lehet. Ugyancsak kérjük, hogy a kék-templomi szentmise utáni kínálgatásra is nála jelentkezzenek néhányan, s hogy legyen mivel kínálni a vendégeket és helyi híveket egyaránt, azt is kérjük, hogy minél többen süssenek sósat vagy süteményt, esetleg járuljanak hozzá gyümölccsel, s hozzák mindezeket szombaton, 19-én délután 15 és 17 óra között a magyar iskola ebédlőjébe.

Szegények segítése – A Szegények Világnapjának novemberi hónapjában segítsük a szegényeket, pl. vigyünk adományt Teréz anya ligetfalui nővéreihez.

❌ Vendégek fogadása – November 26-án, szombaton a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének egy magyarországi csoportja érkezik Pozsonyba. Szívesen vennék, ha találkozhatnának pozsonyi magyarokkal is a délelőtt 10 órakor kezdődő magyar szentmisén a koronázódómban. Utána, a templomon kívül jó lenne őket egy-két dobozból megkínálni valamivel (pozsonyi kifli/pogácsa/szendvics?), ugyanis a részünkről felkínált agapé a Közösségi Házban nem fér a programjukba. Pontosítás végett keressék Bercz Amáliát.

Gyertyagyújtás – A négy adventi vasárnapon mindig mások gyújtják majd meg a ferences templom koszorújának gyertyáit (részletek a honlapon: www.pozsonyikatolikusok.sk). Kérjük, hogy az érintetteket minél nagyobb számban hívják meg erre a szertartásra. Legyen ez is apostolkodás! *A szétosztásban történt egy kis módosítás, kérjük, nézzék meg az "Advent 2022" című bejegyzésben!

Karácsonyi bábjáték – A gyerekek hétről-hétre megkapják a bábjáték egyes részeit és annak forgatókönyvét az egyes adventi vasárnapokon. Buzdítsák gyermekeiket, unokáikat, hogy kapcsolódjanak be, s így is készüljenek Jézus születésnapjára.

Reggelik – A négy adventi hétfőn a roráté misék után ismét szeretnénk reggelit biztosítani az iskolába indulóknak, a ministránsoknak, az egyetemista közi tagjainak. Négy önkéntes családot vagy kisebb csoportot kérünk, akik vállalnák egy-egy reggeli elkészítését, szponzorálva a hozzávalókat is. Jelentkezni erre a szolgáltra Varga Máriánál lehet. *Még dec.5-re és 19-re kérünk jelentkezőt!

Cserkészek fogadása – December 11-én hozzák templomunkba a Betlehemi Lángot, fogadjuk őket szeretettel, a Békelángot pedig vigyük haza otthonainkba.

Ajándékok – Az egész évben hűségesen szolgáló ministránsokat, kántorokat és ferences sekrestyéseket szeretnénk idén karácsonykor is megajándékozni a közösség nevében. A templomból hazavihető, névvel ellátott kis zsákot tölthetik meg ajándékkal, majd december 19-ig kérnénk visszahozni azokat, hogy karácsonyra átadhassuk nekik. Jó lenne, ha mindenki csak egy zsákot vinne, s igyekezne abba olyan ajándékot tenni, amiről úgy véli, a megajándékozott személynek valóban örömet okoz vele. *Még a kántorok és sekrestyések ajándékai számára fogunk zsákokat osztani.

Szállást keres a Szent Család – Imádkozni vágyók összefogására buzdítjuk azokat, akik ezt a szép hagyományt folytatni kívánják és ezzel a kilenceddel is szeretnék, ha minél többen lélekben is jobban felkészülnének Karácsonyra. December 15-23. között, kilenc napon át kéne találkozni. Több lehetőség van: A) A Közösségi Házban, amikor nincs ott más rendszeres program (pl. délelőtt), közösen imádkozva a Szent Család képe vagy szobra előtt. B) Egymás otthonában – két család közösen imádkozva (akik vitték és akik befogadták a Szent Család képét vagy szobrát, másnap a „befogadók” viszik tovább a következő családhoz, s ott azokkal imádkoznak együtt). C) Egymás otthonában – kilenc személy (család) minden nap másnál összegyűlve. Lehet városrészenként, Rajkán, korcsoportonként,… A megszerveződő csoportok jelezzék szándékukat a közösség lelkipásztoránál, s ha maradnak üres helyek egy-egy csoportban, kijelenthető lesz a templomban, hogy mások is bekapcsolódhassanak. Az egyes csoportok által bebiztosított Szent Család képek / szobrok megáldásra kerülnek a templomban a kilenced útraindításakor. *Konkrét ötlet, kérjük a mihamarabbi szervezést: https://oli.katolikus.hu/jo_gyakorlat/szallast-keres-a-szent-csalad/

Gyerekkórus fogadása – December 17-én, szombaton Szatmárnémetiből jön egy gyermekénekkar és ad hangversenyt a ferences templomban. Néhány helyi, gyermekes család összefogását kérnénk, akik fogadnák őket, röviden kalauzolnák őket a belvárosban, velük lennének, megvendégelnék őket a Közösségi Házban, majd pedig segítségükre lennének a ferences templomban a koncert előkészületiben is. Az egymás közt megegyezett családok közül kérjük, hogy valaki informálja a közösség lelkipásztorát, s jelentkezzen további információkért.

Hálás köszönet mindennemű segítségért, összefogásért, közösségépítésért, imáért! A Jóisten jutalmazzon mindent gazdagon!

Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség