:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

Ferences Világi Rend

A Ferences Világi Rend pozsonyi magyar csoportja az Árpád-házi Szent Erzsébet nevet viseli. Tagjai a ferences család keretében egy kisebb testvéri közösség tagjaiként igyekszenek Assisi Szent Ferenc szellemében megélni katolikus hitüket. A tagok fogadalommal kötelezték el magukat a regulájuk szerinti életmódra. A Ferences Világi Rend tagjává válhat minden elszántan érdeklődő, 18 és 90 év közötti hívő, állapottól függetlenül. Jelenleg 18 tagja van a helyi testvéri közösségnek, akik közül néhányan idős koruk és betegségük miatt nem tudnak részt venni a rendszeres találkozókon.
A fogadalmas tagok minden hónap második szombatján a reggel 8 órakor kezdődő szentmisén közösen vesznek részt, majd a refektóriumban tartják a délelőtt folyamán találkozójukat a szentmisét követően.
Érdeklődni Kulcsár Évánál lehet.