:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

MÉCS családközösség

A MÉCS családközösség szentségi házasságban élő házaspárokból álló csoport. Célja, hogy a házaspárok és rajtuk keresztül a családok a közösség ereje által keresztény hitükben elmélyülve egyre hitelesebben éljék meg krisztusi hivatásukat a világban. A MÉCS egyrészt szentírási jelkép, másrészt a csoportbeszélgetések felépítéséből adódó betűszó: M – megfigyelés (személyes tapasztalatok, élmények), É – értékelés (a felvetődő problémák értékelése), CS – cselekvés (elhatározások megfogalmazása). Jelenleg 6 házaspár tartozik e közösségbe, amelybe szentségi házasságot kötött párok kérhetik felvételüket. Ebben az akadémiai évben a csoportbeszélgetések témája „az erős házasság” lesz.
A házaspárok minden hónap második vasárnapján, délután 15:30-kor találkoznak a ferencesek refektóriumában. Közben a gyermekfoglalkozás is biztosítva van.
Érdeklődni Kenderessy Erikánál és Kanyicska Sima Évánál lehet.