:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

Regina Pacis Közösség

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

A Regina Pacis Közösség a különböző hivatások tiszteletben tartásával törekszik az evangélium megélésére, különösen az egyszerűségben, az alázatban és a kereszt szeretetében. Így a családosok, szerzetesek, laikusok – mindenki saját életállapotának megfelelően – megosztják egymással az imádság, a szolgálat és felüdülés óráit. A közösség az Atya iránti bizalomteljes ráhagyatkozás légkörében él. A közösség szíve Jézus, akiben az egység és kiengesztelődés állandó forrása található. A Krisztus-követés mintaképe pedig Mária, akinek anyai oltalmában bízva élnek. Meghatározó jellemző: az ima, az elfogadó szeretet, a szegények szolgálata és az evangelizáció.

A szentmise, a szentségimádás, a liturgikus és a dicsőítő ima, a Szentlélek segítségül hívása adják közösségük életének és küldetésének megtartó és előrevivő erejét. Az elfogadó szeretet gyakorlásában és a missziós szolgálatban fejeződik ki az evangélium iránti elkötelezettség az Úr szolgálatára a szenvedőkben és a szegényekben. Szociális, karitatív tevékenységet folytatnak több irányban. Elsősorban idős, beteg, otthonukban egyedül élő személyek gondozását végezik. Támaszt nyújtanak nekik, meghallgatják őket, segítenek nekik a mindennapi élet kisebb-nagyobb problémáinak megoldásában.

Jelenleg a legközelebbi közösségi ház Budapesten van, ahol havonta egyszer tartanak lelki napot (előadás, szentségimádás, szentmise), egyszer utcai evangelizációt és nyaranta Magyarországon családos lelkigyakorlatot. Pozsonyban a Pálinkás családnál van lehetőség a találkozásra e közösség lelkiségének szellemében, keddenként 20 órától.
Érdeklődni Pálinkás Zoltánnál lehet.