:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

Hirdetések (2017.12.24.)

Ma este a virágvölgyi templomban nem lesz magyar mise, itt, a ferences templomban este 22-kor kezdődik az éjjeli szentmise.

Advent végéhez érkezve hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik komolyan vették az előkészület idejét, részt vettek a programokon, segítettek azok megvalósításában és akik másokat is bevontak a közösségi ünnepvárásba. Külön köszönet azoknak, akik mint család is készültek az ünnepekre, s akik a közösség által felkínált eszközöket is felhasználták a lelki töltekezésre. A Jóisten jutalmazza őket áldott, békés karácsony átélésével is!

Holnap Jézus Krisztus születésének főünnepén és kedden is, Szent István diakónus, első vértanú ünnepén a vasárnapi miserend lesz érvényben. Tehát 9-kor a ferences templomban, 18-kor pedig a virágvölgyi templomban lesznek magyar szentmisék.

Kedden, december 26-án, délelőtt 10-kor a horvátjárfalui templomban is lesz magyar mise.

Szerdától szombatig a szokott időpontokban lesznek a köznapi szentmisék templomunkban.

Jövő vasárnap, Szent Család vasárnapján, ami egyben a polgári év utolsó napja is lesz, csak itt, a ferenceseknél lesz a központban magyar mise, tehát este a virágvölgyi templomban nem. Közösen, mint a közösség nagy családja adhatunk majd hálát Istennek a véget érő 2017-es esztendőért a délelőtti mise végén a Te Deum eléneklésével. A szilveszteri mise után a Korona társalgóban kerül sor az ünnepi koccintásra.

Január 1-én és 6-án, a parancsolt ünnepeken ismét a vasárnapi miserend lesz majd érvényben, tehát délelőtt 9-kor a ferenceseknél, este 18-kor pedig a virágvölgyi templomban lesz lehetőség magyar szentmisén részt venni.

A kitöltött jelentkezési lapot a következő bérmálkozásra január 14-ig lehet leadni nálam.

A mise után matricákat osztunk a misenaplókba a Szent Rozália kápolnában.

Áldott, békés ünnepeket kívánok!