:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

Hirdetések 2016. március 27-én

Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a nagyböjt, nagyhét és húsvéti ünnepek alatt bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy mint közösség is tevékenyen és méltóképpen éljük át ezt az időszakot! Külön köszönöm a ministránsok szolgálatát, a kántorok közreműködését, az énekkarnak és vezetőjüknek a sok gyakorlást és bekapcsolódásukat az ünnepi liturgiába, köszönet a felolvasóknak, a keresztutak előimádkozóinak, a segítőknek, akik a háttérben munkálkodtak, valamint ferences testvéreknek!

*

Holnap, húsvéthétfőn reggel 8 órakor lesz itt a ferences templomban szentmise.

*

A virágvölgyi plébániatemplomban ma este, illetve aztán jövő vasárnap este 18 órakor lesznek magyar nyelvű szentmisék.

*

A héten lesz elsőpéntek, az elsőpéntekekből álló nagy-kilencedünk nyolcadik része. A pénteki szentmise előtt lesz szentgyónási lehetőség.

*

Szombaton, a hónap elsőszombatján a reggeli szentmise előtt 7:30-tól imádkozhatjuk közösen a rózsafüzért a kihelyezett Oltáriszentség előtt újabb papi hivatásokért közösségünkből. Ezen a napon, április 2-án, Szent II. János Pál halálának évfordulóján az ő közbenjárását is fogjuk kérni.

*

Jövő vasárnap az Isteni Irgalmasság ünnepe lesz. A szentmise előtt közösen imádkozhatjuk 8:50-től az irgalmasság rózsafüzérét. Az elsővasárnapi szentmise végén szentségi áldás lesz.

*

Betegellátás és temetés esetén az alábbi számon hívhatnak: +421 911 912 410.

*

Áldott húsvétot kívánok közösségünk minden tagjának! A feltámadt Krisztus öröme és békéje töltse el szívünket!

2016. március 27.                                                                          

Tamás atya