:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

Hirdetések 2016. március 20-án

A mai nappal kezdetét veszi a Nagyhét. A szentmisék itt a ferences templomban hétfőn, kedden és szerdán a szokott időben lesznek a hétköznapi miserend szerint. Nagycsütörtökön az utolsó vacsora emlékmiséje 17 órakor kezdődik. Nagypénteken, Urunk kereszthalálára emlékezve a szertartás 17 órától lesz. Szombaton szintén 17 órakor kezdjük ünnepelni húsvét vigíliáját. Húsvétvasárnap a vasárnapi miserend szerint délelőtt 9 órakor lesz az ünnepi szentmise.

*

A Duna utcai iskolában holnap, hétfőn 14 órától lesz szentgyónási lehetőség a tanulóknak és diákoknak.

*

Csütörtökön délelőtt 9:30-kor a Szent Márton Székesegyházban a krizmaszentelési misére kerül sor a püspök atyák és az egyházmegye papságának celebrálásával, amely keretében mi papok megújítjuk papi ígéreteinket. Szeretettel várjuk a közös ünneplésre a kedves híveket!

*

A nagypénteki szertarás után idén is Máriavölgyben imádkozzuk majd a szabadtéri keresztutat. A belvárosból autóbuszt indítunk. Kérjük a kedves híveket, hogy gyertyát vagy mécset hozzanak magukkal! Mindenkit szeretettel várunk! Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik nagyböjt péntekjein bekapcsolódtak a közös keresztút-végzésbe!

*

Szombaton a vigília ünneplése a kolostor udvarán fog kezdődni, ott kérem, hogy gyülekezzenek, s majd gyertyát is hozzanak magukkal! Szombatról vasárnapra fogjuk átállítani az órákat, így a húsvétvasárnapi szentmise már a nyári idő szerint lesz.

*

Köszönetemet fejezem ki, hogy az elmúlt napokban sok beteghez, időshöz elhívtak otthonaikba, biztosítva számukra, hogy a szentségekkel ellátva tudják átélni az egyházi év legnagyobb ünnepnapjait!

*

Betegellátás és temetés esetén az alábbi számon hívhatnak: +421 911 912 410.

*

Áldott, mélyen átélt nagyhetet kívánok!

2016. március 20.                                                                          

Tamás atya