Magyar ifjúsági pasztoráció a Pozsonyi Főegyházmegyében

Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek-metropolita 2016. október 24-én kelt határozatában a Pozsonyi Főegyházmegye Ifjúsági Bizottságának tagjává nevezte ki Molnár Tamás pozsonyi magyar lelkipásztort, az érsekség helyettes bírósági helynökét, megbízva őt a főegyházmegye magyar ifjúsági pasztorációjának koordinálásával és képviseletével. Az Ifjúsági Bizottságban minden esperesi kerület képviselve van egy lelkiatya által. Az érsek atya eddig is odafigyelt arra, hogy a túlnyomórészt magyar anyanyelvű hívekből álló somorjai esperességben magyar lelkiatya képviselje az ifjúsági pasztoráció ügyét, azonban újdonságnak számít, hogy külön feladatkör létesült az érsekség egész területén élő vagy tanuló magyar ifjúság lelki életének ápolására, programjainak összhangba hozására, a hatékonyabb együttműködésre és a magyar ifjúság képviseletére.

Bővebben: Magyar ifjúsági pasztoráció a Pozsonyi Főegyházmegyében

Ima-lap 2016 / október

Az Ima-lap második számának bevezetőjében szeretném a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztoraként köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik szeptember bármelyik, vagy éppen minden egyes napján aktívan bekapcsolódtak az egyes csoportokért, személyekért végzett imába. Az egymásért végzett ima, áldozat, lemondás saját szívünket is kitágítja, még több isteni kegyelmet tudunk mi magunk is befogadni…

Bővebben: Ima-lap 2016 / október

Ima-lap 2016 / szeptember

Lelki életünk alapvető eleme az ima. Nélkülözhetetlen része minden napunknak. Az imaélet elmélyítése életünk minőségének javítását is jelenti. Egyénileg és közösségileg is fontos imádkozni. Egymásért is hasznos imádkozni. Minden tevékenységünket, aktivitásunkat az imában kell megalapozni.

Új kezdeményezésünk, az Ima-lap is ebben szeretne segítségül szolgálni. Hónapról hónapra az imával kapcsolatos gondolatokat megosztva, az adott hónap minden egyes napjára konkrét imaszándékot meghatározva szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy mindannyiunk személyes imaéletének állandó megújulása mellett az imádság által is odafigyelőbbek legyünk egymás iránt közösségünkön belül.

Bővebben: Ima-lap 2016 / szeptember

Imakezdeményezés egymásért: Ima-lap

A pozsonyi magyar katolikus közösségen belül egy újabb kezdeményezés indul szeptembertől az Ima-lap kiadásával és terjesztésével. Egy havonta megjelenő egyszerű kiadvány segítségével szeretnék előmozdítani, hogy minél többen imádkozzanak egymásért is, a közösség tagjaiért, egyes csoportjaiért.

Az imával kapcsolatos gondolatok mellett az adott hónap minden egyes napjára egy konkrét imaszándékot javasol az interneten is megtekinthető Ima-lap. A közösség honlapján Ön is bepillantást nyer az imára motiváló programba, s alkalma nyílik a közös imaszándékokhoz is csatlakozni.

Bővebben: Imakezdeményezés egymásért: Ima-lap

Alkategóriák

7. oldal / 10