Ima-lap 2016 / október

Az Ima-lap második számának bevezetőjében szeretném a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztoraként köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik szeptember bármelyik, vagy éppen minden egyes napján aktívan bekapcsolódtak az egyes csoportokért, személyekért végzett imába. Az egymásért végzett ima, áldozat, lemondás saját szívünket is kitágítja, még több isteni kegyelmet tudunk mi magunk is befogadni…

Bővebben: Ima-lap 2016 / október

Ima-lap 2016 / szeptember

Lelki életünk alapvető eleme az ima. Nélkülözhetetlen része minden napunknak. Az imaélet elmélyítése életünk minőségének javítását is jelenti. Egyénileg és közösségileg is fontos imádkozni. Egymásért is hasznos imádkozni. Minden tevékenységünket, aktivitásunkat az imában kell megalapozni.

Új kezdeményezésünk, az Ima-lap is ebben szeretne segítségül szolgálni. Hónapról hónapra az imával kapcsolatos gondolatokat megosztva, az adott hónap minden egyes napjára konkrét imaszándékot meghatározva szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy mindannyiunk személyes imaéletének állandó megújulása mellett az imádság által is odafigyelőbbek legyünk egymás iránt közösségünkön belül.

Bővebben: Ima-lap 2016 / szeptember

Imakezdeményezés egymásért: Ima-lap

A pozsonyi magyar katolikus közösségen belül egy újabb kezdeményezés indul szeptembertől az Ima-lap kiadásával és terjesztésével. Egy havonta megjelenő egyszerű kiadvány segítségével szeretnék előmozdítani, hogy minél többen imádkozzanak egymásért is, a közösség tagjaiért, egyes csoportjaiért.

Az imával kapcsolatos gondolatok mellett az adott hónap minden egyes napjára egy konkrét imaszándékot javasol az interneten is megtekinthető Ima-lap. A közösség honlapján Ön is bepillantást nyer az imára motiváló programba, s alkalma nyílik a közös imaszándékokhoz is csatlakozni.

Bővebben: Imakezdeményezés egymásért: Ima-lap

Szlovákia püspökeinek november 29-i pásztorlevele az Irgalmasság rendkívüli szentévéhez

Drága testvérek, ma megkezdjük az adventi időszakot, amely során lélekben az Úr érkezésére készülődünk. Előkészületünknek az idei évben különleges kiterjedése van, hiszen december 8-án kezdetét veszi az Irgalmasság szentéve.

Ötven évvel ezelőtt fejeződött be a II. Vatikáni Zsinat. Annak megnyitásakor Szent XXIII. János pápa az Egyház életének új szakaszát jelölte meg: „Ma Krisztus jegyese előtérbe helyezi az irgalmasság gyógyszerének használatát…” Ugyanebben az értelemben fejezte ki magát a zsinat végén Boldog VI. Pál pápa is: „A régi történet az irgalmas szamaritánusról példaként és szabályként szolgált… A lélekölő kórmeghatározások helyett lelkesítő gyógyszerek; a szomorú előrejelzések helyett a bizalom üzenetei…”

Bővebben: Szlovákia püspökeinek november 29-i pásztorlevele az Irgalmasság rendkívüli szentévéhez

Alkategóriák

7. oldal / 9