A Szent Márton Év meghirdetése a Pozsonyi Főegyházmegyében

A Pozsonyi Főegyházmegye védőszentjének, az 1700 évvel ezelőtt született Szent Mártonnak ünnepe alkalmából Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek-metropolita pásztorlevelet intézett a főegyházmegye híveihez, amit november 13-án, vasárnap olvastak fel a szentmiséken.

"Kedves testvérek, székesegyházunk és főegyházmegyénk védőszentjének, Szent Mártonnak ünnepe alkalmából szólok hozzátok, hogy ily módon is mélyebben átélhessük lelki közösségünket. Meghívlak Titeket, hogy közösen telepedjünk Isten Igéjének asztalához, s szívesen szolgálok elmélkedésemmel, amely Isten nekünk szóló üzenetéhez vezethet közelebb, amit az imént meghallgatott szentírási szövegben találunk.

Bővebben: A Szent Márton Év meghirdetése a Pozsonyi Főegyházmegyében

Ima-lap 2016 / november

Az Ima-lap harmadik számát útra bocsátva az Egyház által kínált búcsúkat szeretném a kedves hívek figyelmébe ajánlani: mind az elhunytak számára, különösen november első napjaiban, mind saját magunknak, jól felhasználva erre a Krisztus Király főünnepén befejeződő Irgalmasság rendkívüli szentévét is. A katekizmusban olvashatjuk: „A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideigtartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer az Egyház segítségével, amely mint a megváltás szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli és abban részesít. A búcsú részleges vagy teljes, attól függően, hogy a bűnökért járó ideigtartó büntetéstől részlegesen vagy teljesen szabadít-e meg. Minden hívő nyerhet búcsúkat önmaga számára vagy az elhunytak javára.” (KEK 1471) Éljünk a lehetőséggel!

Bővebben: Ima-lap 2016 / november

Magyar ifjúsági pasztoráció a Pozsonyi Főegyházmegyében

Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek-metropolita 2016. október 24-én kelt határozatában a Pozsonyi Főegyházmegye Ifjúsági Bizottságának tagjává nevezte ki Molnár Tamás pozsonyi magyar lelkipásztort, az érsekség helyettes bírósági helynökét, megbízva őt a főegyházmegye magyar ifjúsági pasztorációjának koordinálásával és képviseletével. Az Ifjúsági Bizottságban minden esperesi kerület képviselve van egy lelkiatya által. Az érsek atya eddig is odafigyelt arra, hogy a túlnyomórészt magyar anyanyelvű hívekből álló somorjai esperességben magyar lelkiatya képviselje az ifjúsági pasztoráció ügyét, azonban újdonságnak számít, hogy külön feladatkör létesült az érsekség egész területén élő vagy tanuló magyar ifjúság lelki életének ápolására, programjainak összhangba hozására, a hatékonyabb együttműködésre és a magyar ifjúság képviseletére.

Bővebben: Magyar ifjúsági pasztoráció a Pozsonyi Főegyházmegyében

Alkategóriák

6. oldal / 9