Magyar ifjúsági pasztoráció a Pozsonyi Főegyházmegyében

Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek-metropolita 2016. október 24-én kelt határozatában a Pozsonyi Főegyházmegye Ifjúsági Bizottságának tagjává nevezte ki Molnár Tamás pozsonyi magyar lelkipásztort, az érsekség helyettes bírósági helynökét, megbízva őt a főegyházmegye magyar ifjúsági pasztorációjának koordinálásával és képviseletével. Az Ifjúsági Bizottságban minden esperesi kerület képviselve van egy lelkiatya által. Az érsek atya eddig is odafigyelt arra, hogy a túlnyomórészt magyar anyanyelvű hívekből álló somorjai esperességben magyar lelkiatya képviselje az ifjúsági pasztoráció ügyét, azonban újdonságnak számít, hogy külön feladatkör létesült az érsekség egész területén élő vagy tanuló magyar ifjúság lelki életének ápolására, programjainak összhangba hozására, a hatékonyabb együttműködésre és a magyar ifjúság képviseletére.

Bővebben: Magyar ifjúsági pasztoráció a Pozsonyi Főegyházmegyében

Ima-lap 2016 / október

Az Ima-lap második számának bevezetőjében szeretném a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztoraként köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik szeptember bármelyik, vagy éppen minden egyes napján aktívan bekapcsolódtak az egyes csoportokért, személyekért végzett imába. Az egymásért végzett ima, áldozat, lemondás saját szívünket is kitágítja, még több isteni kegyelmet tudunk mi magunk is befogadni…

Bővebben: Ima-lap 2016 / október

Magyar nyelvű lelkigyakorlat felnőtt hívek részére

A pozsonyi magyar katolikus közösség szervezésében lelkigyakorlatra kerül sor az Irgalmasság rendkívüli szentévének végéhez közeledve. A lelkigyakorlat az elcsendesedés és elmélyülés jegyében az Istennel különösképpen intenzív módon megélt kapcsolat ideje kíván lenni, a lelki töltekezés lehetőségét akarja nyújtani.

Bővebben: Magyar nyelvű lelkigyakorlat felnőtt hívek részére

Alkategóriák

6. oldal / 9