Elsőszombati reggelek a ferences templomban

Szeretettel hívjuk és várjuk a fatimai jelenések alkalmával is szorgalmazott elsőszombati Mária-tisztelő találkozásokra a pozsonyi ferences templomba:

7:30 rózsafüzér a kihelyezett Oltáriszentség előtt újabb papi hivatásokért közösségünkből

8:00 szentmise katekézissel a Mária-tiszteltről

2017-ben a fatimai Mária-jelenések 100. évfordulójára emlékezünk.

Imádkozzunk együtt rendszeresen!

* * *

A Szűzanya vándorszobrát minden héten más csaladi viheti haza otthonába.

Ima-lap 2017 / január

Az Ima-lap újabb számának bevezetőjében szeretném a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztoraként mindnyájunkat arra buzdítani, hogy a 2017-es esztendő minden napján találjunk egy kis időt imádkozni egymásért, a közösségért, amelyhez tartozunk. A rendszeresen végzett személyes, családi, közösségi ima, a lemondás és áldozatvállalás, a betegség vagy az időskori nehézségek felajánlása mind hozzájárulhat közösségünk lelki megújulásához.

2017-ben a fatimai Mária-jelenések 100. évfordulójára emlékezünk. Jó alkalmat kínál számunkra ez a megemlékezés arra is, hogy még nagyobb tisztelettel és bizalommal kérjük az Égi Édesanya közbenjárását magunkért, családjainkért, a közösségért, egyes imaszándékainkért.

Bővebben: Ima-lap 2017 / január

Várunk ministrálni (továbbra is)!

"Az oltár szolgálatát a szentmise során a ministránsok látják el. A pap mutatja be az áldozatot, de szüksége van ministránsokra, vagyis segítőkre, Krisztus szolgáira, akik felkészülve feladataikra, közreműködnek a szentmise méltó ünneplésében. (...)
Mivel ez nem személyi kitüntetés vagy érdem, hanem szolgálat, amint az elnevezésben is benne van, ezért a ministránsnak az egész életével szolgálni kell. Ha ezt teszi, úgy az oltárnál is elláthat liturgikus feladatokat.

Bővebben: Várunk ministrálni (továbbra is)!

Ima-lap 2016 / december

December hónapban is alkalmunk nyílik együtt és egymásért imádkozni,
tegyük ezt rendszeresen a templomban, otthon, egyénileg, családban és közösségben is,
akár az adventi koszorú gyertyáinak fényénél...

Bővebben: Ima-lap 2016 / december

A Szent Márton Év meghirdetése a Pozsonyi Főegyházmegyében

A Pozsonyi Főegyházmegye védőszentjének, az 1700 évvel ezelőtt született Szent Mártonnak ünnepe alkalmából Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek-metropolita pásztorlevelet intézett a főegyházmegye híveihez, amit november 13-án, vasárnap olvastak fel a szentmiséken.

"Kedves testvérek, székesegyházunk és főegyházmegyénk védőszentjének, Szent Mártonnak ünnepe alkalmából szólok hozzátok, hogy ily módon is mélyebben átélhessük lelki közösségünket. Meghívlak Titeket, hogy közösen telepedjünk Isten Igéjének asztalához, s szívesen szolgálok elmélkedésemmel, amely Isten nekünk szóló üzenetéhez vezethet közelebb, amit az imént meghallgatott szentírási szövegben találunk.

Bővebben: A Szent Márton Év meghirdetése a Pozsonyi Főegyházmegyében

Ima-lap 2016 / november

Az Ima-lap harmadik számát útra bocsátva az Egyház által kínált búcsúkat szeretném a kedves hívek figyelmébe ajánlani: mind az elhunytak számára, különösen november első napjaiban, mind saját magunknak, jól felhasználva erre a Krisztus Király főünnepén befejeződő Irgalmasság rendkívüli szentévét is. A katekizmusban olvashatjuk: „A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideigtartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer az Egyház segítségével, amely mint a megváltás szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli és abban részesít. A búcsú részleges vagy teljes, attól függően, hogy a bűnökért járó ideigtartó büntetéstől részlegesen vagy teljesen szabadít-e meg. Minden hívő nyerhet búcsúkat önmaga számára vagy az elhunytak javára.” (KEK 1471) Éljünk a lehetőséggel!

Bővebben: Ima-lap 2016 / november

Alkategóriák

6. oldal / 10