A fatimai Szűzanya vándorszobra a pozsonyi magyarok között

Újabb kezdeményezésbe való aktív bekapcsolódásra hívjuk a pozsonyi magyarokat: otthonukba fogadhatják a Szűzanya vándorszobrát. A februári közösségi sítúrán minden nap imádkoznak majd a résztvevők az ott megáldásra kerülő kegytárgy körül, ennek segítségével is tudatosabban figyelve az Égi Édesanya iránti tiszteltre, s hathatós közbenjárásának kérésére nem csak az egyéni, családi, de a közösség imaszándékait illetően is.

Bővebben: A fatimai Szűzanya vándorszobra a pozsonyi magyarok között

Gyermek- és családkatekézisek

Ferenc pápa katekézisei alapján februártól az iskolaév egyes hónapjainak ún. „gyerekmiséin” a családról és annak tagjairól hallhatnak a pozsonyi ferences templomban délelőtt 9 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmise keretében. Február 12-én a Názáreti Szent Család példáját szemlélve arról lesz szó, hogy a család megőriz bennünket.

Bővebben: Gyermek- és családkatekézisek

Támogatási lehetőség


A pozsonyi magyar katolikus közösség tevékenységeivel járó kiadásokhoz kíván anyagi segítségével hozzájárulni a Szent Kinga Egyesület (statisztikai számjel / IČO: 36070262). Adományokat személyesen fogadnak – bevételi bizonylatot kiállítva – az Egyesület vezetőségi tagjai, valamint az alábbi számlaszára küldhetik azokat: SK3211000000002627726242/1100 (Tatra banka, a.s.). Mivel a vasárnaponként gyűjtött perselypénzt minden alkalommal teljes mértékben a pozsonyi ferences testvéreknek juttatjuk a templom fenntartására, a magyar közösség tevékeny életét érintő kiadásokra ily módon szeretnénk hozzájárulását kérni.

Bővebben: Támogatási lehetőség

Elsőszombati reggelek a ferences templomban

Szeretettel hívjuk és várjuk a fatimai jelenések alkalmával is szorgalmazott elsőszombati Mária-tisztelő találkozásokra a pozsonyi ferences templomba:

7:30 rózsafüzér a kihelyezett Oltáriszentség előtt újabb papi hivatásokért közösségünkből

8:00 szentmise katekézissel a Mária-tiszteltről

2017-ben a fatimai Mária-jelenések 100. évfordulójára emlékezünk.

Imádkozzunk együtt rendszeresen!

* * *

A Szűzanya vándorszobrát minden héten más csaladi viheti haza otthonába.

Ima-lap 2017 / január

Az Ima-lap újabb számának bevezetőjében szeretném a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztoraként mindnyájunkat arra buzdítani, hogy a 2017-es esztendő minden napján találjunk egy kis időt imádkozni egymásért, a közösségért, amelyhez tartozunk. A rendszeresen végzett személyes, családi, közösségi ima, a lemondás és áldozatvállalás, a betegség vagy az időskori nehézségek felajánlása mind hozzájárulhat közösségünk lelki megújulásához.

2017-ben a fatimai Mária-jelenések 100. évfordulójára emlékezünk. Jó alkalmat kínál számunkra ez a megemlékezés arra is, hogy még nagyobb tisztelettel és bizalommal kérjük az Égi Édesanya közbenjárását magunkért, családjainkért, a közösségért, egyes imaszándékainkért.

Bővebben: Ima-lap 2017 / január

Várunk ministrálni (továbbra is)!

"Az oltár szolgálatát a szentmise során a ministránsok látják el. A pap mutatja be az áldozatot, de szüksége van ministránsokra, vagyis segítőkre, Krisztus szolgáira, akik felkészülve feladataikra, közreműködnek a szentmise méltó ünneplésében. (...)
Mivel ez nem személyi kitüntetés vagy érdem, hanem szolgálat, amint az elnevezésben is benne van, ezért a ministránsnak az egész életével szolgálni kell. Ha ezt teszi, úgy az oltárnál is elláthat liturgikus feladatokat.

Bővebben: Várunk ministrálni (továbbra is)!

Alkategóriák

5. oldal / 9