Katekézis-sorozat az erényekről (2. rész - 2017.3.22.)

A hitről

Olyan témáról van szó, amiről hosszasan érdemes elgondolkodni, aminek egyre elmélyültebb megismerése kapcsán, mint egy feneketlen kút mélységébe zuhanunk, mert egyre több összefüggésre találunk életünk egyes elemei és az említett isteni ajándék között. Éppen ezért, a teljesség igénye nélkül, csupán néhány szempontból megközelítve szeretnék belekóstolni valót kínálni a hitről szóló részben e csodálatos kincsünk örömteli megízleléséhez.

A hit témáját a művészet is megpróbálta kifejezni az évszázadok során. Képzeljünk el két festményt magunk előtt. A 17. században élő Vermeer alkotásai között „A hit allegóriája” elnevezésű olajfestmény egy fehér és kék színű ruhába öltözött női alakot ábrázol, aki baljával egy asztalra támaszkodik, amelyen misekönyv, kehely és feszület található. A hölgy háta mögött a keresztrefeszítés jelenetét látni. Jobb kezét a szívéhez teszi, lábát egy földgömbre, arckifejezése pedig önkívületi…

Bővebben: Katekézis-sorozat az erényekről (2. rész - 2017.3.22.)

Katekézis-sorozat az erényekről (1. rész - 2017.3.8.)

A pozsonyi ferences templomban bemutatásra kerülő szerdai magyar szentmisék keretében katekézis-sorozat indult az idei nagyböjtben, mégpedig az erényekről. Hétről hétre újabb ismeretek rendszerezésére és elmélyítésére kínálkozik alkalom e kezdeményezésnek köszönhetően is. Az elhangzott gondolatok írásos foglalata rendszeresen közzétételre kerül a közösség honlapján. Kérjük, legyen aktív résztvevője e katekézis-sorozatnak, meghallgatva a szerda esti misében, vagy pedig elolvasva a világhálón, ám mindkét esetben továbbgondolva, alkalmazva azt.

Bővebben: Katekézis-sorozat az erényekről (1. rész - 2017.3.8.)

A fatimai Szűzanya vándorszobra a pozsonyi magyarok között

Újabb kezdeményezésbe való aktív bekapcsolódásra hívjuk a pozsonyi magyarokat: otthonukba fogadhatják a Szűzanya vándorszobrát. A februári közösségi sítúrán minden nap imádkoznak majd a résztvevők az ott megáldásra kerülő kegytárgy körül, ennek segítségével is tudatosabban figyelve az Égi Édesanya iránti tiszteltre, s hathatós közbenjárásának kérésére nem csak az egyéni, családi, de a közösség imaszándékait illetően is.

Bővebben: A fatimai Szűzanya vándorszobra a pozsonyi magyarok között

Gyermek- és családkatekézisek

Ferenc pápa katekézisei alapján februártól az iskolaév egyes hónapjainak ún. „gyerekmiséin” a családról és annak tagjairól hallhatnak a pozsonyi ferences templomban délelőtt 9 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmise keretében. Február 12-én a Názáreti Szent Család példáját szemlélve arról lesz szó, hogy a család megőriz bennünket.

Bővebben: Gyermek- és családkatekézisek

Támogatási lehetőség


A pozsonyi magyar katolikus közösség tevékenységeivel járó kiadásokhoz kíván anyagi segítségével hozzájárulni a Szent Kinga Egyesület (statisztikai számjel / IČO: 36070262). Adományokat személyesen fogadnak – bevételi bizonylatot kiállítva – az Egyesület vezetőségi tagjai, valamint az alábbi számlaszára küldhetik azokat: SK3211000000002627726242/1100 (Tatra banka, a.s.). Mivel a vasárnaponként gyűjtött perselypénzt minden alkalommal teljes mértékben a pozsonyi ferences testvéreknek juttatjuk a templom fenntartására, a magyar közösség tevékeny életét érintő kiadásokra ily módon szeretnénk hozzájárulását kérni.

Bővebben: Támogatási lehetőség

Alkategóriák

5. oldal / 10