:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

A Pozsonyi Főegyházmegyében imaévet hirdetnek új papi hivatásokért

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Az évközi idő ötödik vasárnapján bemutatott szentmisék keretén belül minden templomban Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek-metropolita pásztorleve kerül felolvasásra, amelyben az egyházmegye főpásztora az evangéliumhoz fűzött elmélkedése mellett az egyházmegye fennállásának tizenegyedik évfordulója kapcsán, 2019. február 14-től imaévet hirdet újabb papi hivatásokért a Pozsonyi Főegyházmegye számára.

A 2020. február 14-ig tartó imaév keretében a főpásztor arra hív minden jószándékú embert, hogy az egyes plébániák és közösségek eddigi ájtatosságai mellett minél többen csatlakozzanak ehhez a közös imaszándékhoz, s a szentmisék egyetemes könyörgéseihez az egész év folyamán egy külön fohászt csatolva minden eucharisztikus ünneplés alkalmával kérjék az Aratás Urát, a Jó Pásztort újabb papi hivatásokért. „Helytelen képünk lenne Istenről, ha azt gondolnánk, nekünk kell Istent figyelmeztetnünk arra, hogy mire van szükségünk, mi jó nekünk. …a mi imádságunk arra szolgál, hogy tudatosítsuk, hogy lelki síkon mely javakra és nélkülözhetetlen ajándékokra szorulunk az Úrtól, hogy figyelmessé, hallgatóvá, kérővé és hálássá váljunk ezekért az ajándékokért” – fogalmaz a főpásztor a február 10-ére írt pásztorlevelében.

Majd pedig a vasárnapi szentmise ószövetségi olvasmányára utalva így folytatja: „Mindannyian buzgón szeretnénk imádkozni és kérni, hogy legyenek köztünk olyanok, akik lelkiismeretükben észreveszik az Úr kérdését, amit a mai olvasmány szerint Izajás próféta is észrevett szívében, miközben lelkiismeretében meghallotta az Úr szavát: „Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?” (Iz 6, 8) És szeretnénk buzgón imádkozni és kérni, hogy legyenek köztünk olyanok, akik Izajáshoz hasonlóan válaszolnak az Úrnak: „Íme, itt vagyok, engem küldj el!” (Iz 6, 8)”

A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség is örömmel csatlakozik a kezdeményezéshez, az érsek atya által megfogalmazott imaszándékhoz. Jó alkalomnak véli, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülés jegyében új papi hivatásokért is imádkozzanak, hiszen az Oltáriszentség és a papság szorosan összetartozik, mindkettő alapítása az Utolsó Vacsora termébe vezet minket.

A pozsonyi ferences templomban már hosszú évek óta az elsőszombati magyar szentmisék újabb papi és szerzetesi hivatásokért vannak bemutatva. Néhány éve az elsőszombati misék előtt újabb magyar papi hivatásokért kerül imádkozásra a szentolvasó az Oltáriszentség előtt. A pozsonyi magyar hívek körében sokak által naponta imádkozott fohászban – közel százan hivatalos formában is elköteleződtek az alábbi fohász napi elimádkozására a 2019-es esztendőben – a közösség minden korosztályáért, a betegekért, gondokkal küzdőkért, családokért kérve az Urat, valamint a közelgő budapesti eucharisztikus kongresszusért is imádkozva, benne foglaltatik a kérés az új papi hivatásokért is: „Uram, áldd meg közösségünket, minden tagját, minden családját, a kicsiket és a nagyokat, a fiatalokat és az időseket, az egészségeseket és a betegeket, a gondokkal küzdőket! Add, hogy boldogan éljük keresztény hivatásunkat! Adj újabb jó családokat, támassz új papi hivatásokat! Elhunyt hozzátartozóinknak és közösségünk minden megholtjának pedig adj örök boldogságot a mennyben! Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosaink, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen”

Legyen minél többünknek szívügye az összefogás az imában, bízzunk az ima erejében, vállaljunk áldozatot az új hivatásokért!