:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

Nagyböjt 2018

Nagyböjti programok
a pozsonyi magyar katolikus közösséggel

Február 14. / Hamvazószerda (böjt és hústilalom)

† Február 16. / Keresztúti ájtatosság
a Brenner János Emlékévre készült szövegekkel a papokért, ministránsok előimádkozásával

† Február 23. / Keresztúti ájtatosság
a helyi Rózsafüzér Társulatok tagjainak és a felolvasók előimádkozásával

     Február 24. / Szabadegyetem – nagyböjti tanulmányi nap I.
8:30-kor mise a jezsuita templomban, utána előadások (egyházjog, középkori misztika és teológia)

† Március 2. / Keresztúti ájtatosság
a családokért, közösségünk családjainak előimádkozásával

† Március 9. / Keresztúti ájtatosság
a Ferences Világi Rend és a Jézus Szíve Családok tagjainak előimádkozásával
és Zuberecen pedig a közösségi sítúra résztvevőinek
előimádkozásával

† Március 16. / Keresztúti ájtatosság
a hittanos gyermekek előimádkozásával

     Március 17. / Szabadegyetem – nagyböjti tanulmányi nap II.
8:30-kor mise a jezsuita templomban, utána előadások (erkölcsteológia, kateketika)

Nagyböjti triduum

Március 21. / 16:00-18:00 gyóntatás, 17:30 a fájdalmas rózsafüzér az ifjúság előimádkozásában, 18:00 szentmise katekézissel

Március 22. / 16:00-18:00 gyóntatás, 17:00 csendes szentségimádás, 18:00 szentmise katekézissel és a betegek kenetének kiszolgáltatásával

Március 23. / 16:00-18:00 gyóntatás, 17:30 keresztúti ájtatosság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülés jegyében, 18:00 szentmise katekézissel

Március 25-től / Nagyhét
Nagypénteken (böjt és hústilalom) a szertartás után keresztúti ájtatosság lesz a máriavölgyi kálvárián

A pénteki keresztúti ájtatosságok a ferences templomban 17:30-kor kezdődnek. • Vasárnap délelőtt 9-kor, hétfőn, kedden és szombaton reggel 8-kor, a többi hétköznapon este 18-kor vannak a magyar misék a ferences templomban (kivétel: feb.19,20,24., márc.5,6,12,13,17.). • A nagyheti misék és szertartások rendje hamarosan megtekinthető lesz a templomi faliújságon és a közösség honlapján (www.pozsonyikatolikusok.sk). • Buzdítjuk a kedves híveket, a családokat, az ifjúságot és az imacsoportokat, hogy a NEK-re készülés jegyében nagyböjt idején hetente legalább egy hétköznapi misén is vegyenek részt rendszeresen. • Kérjük, hívják el programjainkra családtagjaikat, ismerőseiket is. • Apostolkodjunk mindannyian! • Áldott nagyböjti lelki készülődést!

Nagyböjthöz közeledve, ami különösképpen is a lelki megújulás időszaka lehet számunkra, lelki életünkre jobban odafigyelve talán épp az Oltáriszentséggel való kapcsolatunk elmélyítésén is fáradozhatunk. Határozzuk el például, hogy nagyböjt idején, ha eddig nem voltunk mindennapos templombajárók, legalább hetente egy hétköznapi misén való részvétellel bővítjük rendszeres egyéni vagy családi programunkat. Ugyancsak nagyböjti elhatározás lehet, hogy naponta megállunk a templom csendjében egy meghatározott időre, illetve rendszeresen beiktatunk hetirendünkbe egy szentségimádási órát.

De a személyes Isten-kapcsolatunk ápolásával összhangban a felebaráti szeretettől áthatott ötletek is sokfélék lehetnek, amik segítségével már az elejétől kezdve szeretnénk a nagyböjti kegyelmi időszakot gyümölcsözően átélni. A szülők és keresztszülők gyermekeikkel, keresztgyermekeikkel betérve a templomba egy fohászra, vagy otthon a bibliai történetekkel ismerkedve és közösen beszélgetve a csodálatos kenyérszaporításban rejlő szimbolikáról, az utolsó vacsora jelentőségéről, az első és további szentáldozásokban rejlő kincsről, a szentáldozásra való felkészülésről, lényegében a keresztségkor tett ígéretüket teljesítik, amikor a gyermekek keresztény neveléséről gondoskodnak ily módon is. Mindebben jó segítők lehetnek a nagyszülők, akik szintén saját jó példájukkal – a rendszeres szentségi élettel, templomlátogatásokkal, a vasárnapi misék el nem mulasztásával – de ugyanúgy a hittani ismeretek továbbadásával járulhatnak hozzá unokáik keresztény neveléséhez.

Hasonlóképpen fontos szolgálatot jelenthet az, amikor időseket, betegeket látogatva otthonaikban, kórházakban vagy az idősek otthonában az esetleges konkrét segítségnyújtás és beszélgetés vagy közös ima mellett arról sem feledkezünk meg, hogy megkérdezzük, szeretnének-e a szentségekben részesülni, hogy hívjunk-e papot hozzájuk, hogy meggyónhassanak, hogy a betegek kenetét felvehessék és az Oltáriszentséget szívükbe fogadhassák. Húsvétra készülve idejében segítsünk nekik lelkiatyát hívni, hogy azoknak a beteg és idős hozzátartozóinknak, ismerőseinknek is, akik nem tudnak a templomba eljutni, biztosítva legyen a szentségekhez járulás lehetősége.

A nagyböjti ájtatosságok közül legjellemzőbb, vagyis a keresztúti ájtatosság imádkozása is kínálhat alkalmat arra, hogy a szenvedő és értünk halált vállaló Krisztusra gondoljunk, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. A számos imaszöveg-változat közt találhatóak olyanok – így például a múltban, az Eucharisztia Évére készített szövegek –, amik segítenek minket a keresztút állomásain végighaladva Megváltónkra figyelnünk, akinek áldozatát minden misében átéljük.

Remény c. hetilap: Jöjjetek, imádjuk! (35. rész)