:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

Imalánc az új pasztorális évre készülve

A pozsonyi magyar katolikus közösség a következő pasztorális év során is szeretne minden tagjának lehetőséget kínálni a lelki töltekezésre, a közösség-építésre, a lelki élet gazdagodását szolgáló értékes programokon való részvételre.

A 2017/2018-as pasztorális év terveinek bemutatására és megbeszélésére szeptember 5-én, kedden 17 órai kezdettel kerül majd sor a Korona társalgóban. Erre a találkozóra szeretettel meghívom a pasztorális tanács tagjait, a Szent Kinga Egyesület és a gazdasági tanács további minden tagját, az ima- és lelkiségi csoportok vezetőit, a hitoktatókat, a Korona társalgó önkéntes segítőit, az énekkarok vezetőit, az ifjúsági csoportok vezetőit, a cserkészvezetőket és minden jószándékú, együttműködni és segíteni kívánó önkéntest!

S már addig is, meghívok és megkérek mindenkit a rendszeres imára közösségünkért! A sokszínű nyári programok után, az új pasztorális év küszöbén összegyűlünk, hogy bölcsen – felismerve mire van igény, mire van a lelkeknek szüksége, s minek a megvalósítására van erőnk, lehetőségünk és elszántságunk – megbeszéljük terveinket, szétosszuk a feladatokat, meghatározzuk az irányt. Ehhez is a Szentlélek segítségére van szükségünk. Kérjük a Szentlélek ajándékait, s aki csak teheti, kapcsolódjon ehhez az imaszándékhoz napi egy tized rózsafüzér elimádkozásával. A dicsőséges olvasó harmadik tizedével (Máriával imádkozva, s Jézusra gondolva, aki nekünk a Szentlelket elküldötte), hét héten át kérjük a következő adományokat:

-          július 23-ig a Bölcsesség ajándékát,

-          július 24-30. között az Értelem ajándékát,

-          augusztus első hetében a Jótanácsot,

-          augusztus 7-től 13-ig a Tudomány Lelkét,

-          augusztus 14-20. között a Lelki erősséget kérjük,

-          21-től 27-ig a Jámborság Lelkéért imádkozzunk,

-          augusztus 28-tól pedig az Istenfélelmet!

Buzdítson másokat is a közösségért felajánlott napi imára!