:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

Egy éve avatták szentté Teréz anyát - Pozsonyban is segíthetünk nővéreinek

Az Irgalmasság rendkívüli szentévében gyakrabban szóba kerültek az irgalmasság testi és lelki cselekedetei is. Csakúgy, mint azok, akik hősi fokon gyakorolták azokat. Kalkuttai Teréz anya, akit nem csak a katolikus egyház, de a más vallású vagy a nem hívők sokasága is elismer mint az irgalmas emberszeretet hősét, a társadalom peremére kitaszítottakhoz, legszegényebbekhez és elesettekhez szolgáló szeretettel lehajló XX. századi, igazi, nem olcsó, szalmaláng dicsőségű, tiszteletet érdemlő személyiséget. Követendő példáját Ferenc pápa azzal is elénk szerette volna állítani, hogy 2016 szeptember elején a szentek hivatalos sorába iktatta. Példáján történő buzdulásunk mellett közbenjárását is kérhetjük. Miért? Miben szeretnénk hozzá hasonlóvá válni? Hogyan szeretnénk hozzá hasonlóan Istenhez közelebb kerülni, az embertárs javát szolgálni?

Sarah bíboros sokat emlegetett Isten vagy a semmi című könyvében a következő szavakkal idézi fel Teréz anyával kapcsolatos gondolatait: “Amikor szerencsém volt Teréz anyával beszélni, egy teljesen Istenbe merült nőt láttam. Arcán nem volt különösebben emberi szépség, de egyszerű és mégis hatalmas belső ragyogás látszott rajta, annak a tűznek a visszfénye, amely csak az Istennel való állandó kapcsolatból ragyoghat elő. Krisztustól eredő jelenlétbe, egyszerűségbe, szelídségbe volt öltözve. Őt szemlélve órák hosszat a tabernákulumban. Teréz anya magához vonzott, mert a mennyország egy kis része már leszállt a lelkébe. Alázatossága Isten társainak és barátainak alázatossága volt. Hangjának finomsága és szavainak ereje érezhető jele volt egy olyan embernek, aki szó szerint Istenbe merült. Teréz anya ujjával érintette Istennek az emberek iránti igazi gyengédségét és a szegények iránti szerelmes gyengédségét.“

Szent Teréz anyát követik az általa alapított rend tagjai, a Szeretet Misszionáriusai is. A világ különböző részein élő szerzetesnővérek nagy családjának néhány tagja Pozsony-Ligetfalun teljesít szolgálatot. A pozsonyi magyar katolikus közösség tagjai is igyekszenek kapcsolatot tartani velük és segíteni munkájukat. Leginkább az adventi időszakban tartott tartósélelmiszer-gyűjtések alkalmával összegyűlt adományok átadásával, valamint olykor szentmise celebrálásával. A nővérek szeretetteljes fogadása mindig új lelkesedéssel tölti el az odalátogató önkéntes segítőt, mintegy éreztetik velük, velünk a szent apáca, az irgalmas szeretet hősének, Teréz anyának lelkületét…

(Molnár Tamás)

Foto: internet