:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

Közeledik "a nem porladó kezű Király" ünnepe

„Légy áldott, Szent István király!” – hangzik majd idén augusztus 20-án is az ének, immár hagyományosan a pozsonyi Szent Márton Székesegyházban. A pozsonyi magyar katolikus közösség hívei és lelkipásztoruk nagy szeretettel hívnak minden jószándékú embert Szent István király ünnepén, amely idén vasárnapra esik, a koronázó dómtemplomban tartandó ünnepi magyar szentmisére, ami 18:30 órai kezdettel kerül bemutatásra. A szervezők buzdítják a misére érkezőket, akik közelebbről vagy távolabbról érkeznek, hogy akiknek módjukban áll, saját vidékük népviseletében jelenjenek meg, ily módon is kifejezve közösségeink, népünk értékeinek megbecsülését.

Egyetemes könyörgések a múlt évi ünnepi miséből:

1.

Istenünk, te Szent Istvánban, Boldog Gizellában és Szent Imrében az első magyar család szent eszményképét adtad nekünk, segítsd a magyar családokat, hogy őket követve a szent élet útján járjanak!

2.
Szent István nemcsak szavával, hanem elsősorban példájával nevelte családját és nemzetét, segítsd a mai szülőket és nevelőket, hogy az ifjúságnak az élet minden területén jó példát mutassanak!

3.

Szent István király tőled kapott hivatásának tekintette fiatal nemzete megtérítését, adj ifjúságunknak készséges lelkületet az isten- és emberszeretet megvalósítására!

4.
Apostoli szent királyunk szívén viselte a szerzetesek működését népe körében, arra kérünk, ajándékozd meg pozsonyi magyar közösségünket és egész népünket újabb papi és szerzetesi hivatásokkal!

5.
A te erőddel István király bőkezű volt a szegényekhez, és megbocsátott az ellene lázadóknak, add, hogy mi is tudjunk jóságosak lenni a rászorulókhoz, és megbocsássunk az ellenünk vétőknek!

6.
Szent István a tőled kapott királyi és atyai tekintéllyel „Intelmek”-ben buzdította fiát, add, hogy tanítása szerint mi is jó keresztények és magyarok legyünk!

7.
A nem porladó kezű király gondoskodott népéről, add, Uram, hogy Egyházunkban, nemzetünkben, helyi közösségeinkben, családjainkban szeretettel gondoskodjunk egymásról, s az egymásért végzett munka által is legyen mindig kenyér minden család asztalán!

8.
Szent István vendégszeretete is ismert volt, áldd meg, Uram a ma itt összegyűlt ünneplő vendégeket, otthonmaradt családtagjaikat, s mindazokat, akik városunkban tanulnak, dolgoznak, vagy épp a város valamelyik kórházában fekszenek!

9.
Szent Istvánban égi pártfogót tisztelünk, add, hogy közbenjárásában bízva kérjük áldásodat a pozsonyi magyar közösségre, amelyért e szentmisében is imádkozunk, hogy egyházi közösségünk, anyanyelvünk, kultúránk, óvodáink, iskoláink és további intézményeink éltetésében állhatatosan kitartsunk!

10.
Halála előtt Szent István király a Nagyboldogasszony oltalmába ajánlotta népét és annak jövőjét, a mennybe felvett Szent Szűz közbenjárására fogadd az égi hazába elhunyt testvéreinket!