:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

Nagyböjti keresztutak

A képen a következők lehetnek: 18 ember, , mosolygó emberek, álló emberek

A pozsonyi ferences templomban nagyböjt péntekjein mindig más és más csoport imádkozza elő a keresztúti állomásokat. A március 15-i keresztúti ájtatosság fohászait a  helyi ministránsok olvasták fel. Boldog Brenner János vértanú atya égi közbenjárását is kérve újabb papi hivatásokért imádkoztak a közösség híveivel együtt. Jól beleillett ez a keresztút a Pozsonyi Főegyházmegyében az új papi hivatásokért meghirdetett imaévbe, valamint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület lelki programjaiba, hiszen az Eucharisztia és a papság elválaszthatatlanul összetartoznak. A következő pénteken az idei elsőáldozók és bérmálkozók olvassák fel a tizennégy állomás elmélkedéseit, a továbbiakban pedig családok és a város magyar imacsoportjainak tagjai imádkozzák elő a péntekenként 17:30-kor kezdődő böjti magyar nyelvű keresztutakat a pozsonyi ferences templomban.