Nagyszülők és unokáik közös ünnepe Horvátjárfalun

Július 26-án, szerdán, Szent Joakim és Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei, vagyis Jézus Krisztus nagyszülei liturgikus emléknapján ünnepi magyar misére került sor a horvátjárfalui Szent Miklós plébániatemplomban. Ezen a napon Pozsony különböző városrészeiből, elsősorban a belvárosi ferences templom magyar hívei, de a virágvölgyi templomot látogatók, a vereknyei, főrévi, ligetfalusi magyar katolikusok, sőt rajkaik is részt vettek ezen a szép eseményen.

A lelki program fél hattól rózsafüzér-imádsággal kezdődött. Hat órakor szentmisével folytatódott, melynek főcelebránsa Molnár Tamás atya, a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztora volt. A mise elején Kemp József helybéli plébános, a Pozsonyi Főegyházmegye bírósági helynöke magyarul üdvözölte a hívősereget.

Bővebben: Nagyszülők és unokáik közös ünnepe Horvátjárfalun

Kerékpártúra - újra a Balatonnál

A múlt nyári, Balatont körülkerékpározó ifjúsági biciklitúra után idén júliusban mintegy folytatásként újabb Balaton környéki helyek felkeresésével zajlott a pozsonyi magyar katolikus közösség szervezésében megvalósult háromnapos rendezvény. Húsz résztvevő kapcsolódott be, töltötte kellemesen együtt a nyári vakáció néhány napját, két keréken megtéve a síkság és dimbes-dombos vidék kilométereit.

Bővebben: Kerékpártúra - újra a Balatonnál

Erdélyi zarándoklat és kirándulás

Erdély védőszentjének, Szent László királynak Emlékévében – ugyanis idén emlékezünk I. László király trónralépésének 940., szenttéavatásának pedig 825. évfordulójára – hatnapos körútra került sor Pozsonyból indulva, két és fél ezer kilométert megtéve, a festői környezetbe illő Erdély számos pontját felkeresve. Az alábbiakban az egyik fiatal résztvevő, Balogh Márta útinaplóját olvashatják.

Bővebben: Erdélyi zarándoklat és kirándulás

A templomi kórus összejövetele a Koronában

Baráti légkörű estet töltöttek együtt június 12-én a pozsonyi ferences templom magyar híveiből álló énekkar tagjai, akik az elmúlt időszakban mind a nagyheti szertartásokon és húsvéti miséken, mind a pünkösdvasárnapi magyar szentmisén énekükkel is hozzájárultak a liturgikus ünnepléshez. Az énekkar vezetője és karnagya, Duka-Zólyomi Emese meghívására a közösség által működtetett Korona társalgóban találkoztak az énekükkel is Istent dicsérni kívánó énekkarosok.

Bővebben: A templomi kórus összejövetele a Koronában

A pozsonyi magyar fiatalok is részt vettek az idei csíksomlyói búcsún

A pozsonyi magyar katolikus közösség ismét együttműködve a Rákóczi Szövetséggel, s annak jóvoltából, több fiatalt küldhetett díjmentesen az idei csíksomlyói búcsúra, s további erdélyi helyek meglátogatásával egybekötött kirándulásra. A sok megszólított közül sajnos többen az iskolai kötelezettségek és vizsgaidőszak miatt nem fogadhatták el a kecsegtető kínálatot, ám aki tehette, nem bánta meg a részvételt. A pozsonyi fiatalokon kívül Molnár Tamás atya további közösségekből, több magyar településről is hívott meg fiatalokat. Az alábbiakban az egyik résztvevő élménybeszámolóját olvashatják.

Bővebben: A pozsonyi magyar fiatalok is részt vettek az idei csíksomlyói búcsún

Befejeződött a pozsonyi magyar Szabadegyetem második akadémiai éve

Immár a második akadémiai év befejőzött be a pozsonyi magyar Szabadegyetemen, ahol a teológia, az egyháztörténelem, a lelkiség és a filozófia témaköreiből hallhattak értékes előadásokat a beiratkozott hallgatók a havi egy szombati tanulmányi nap alkalmával. A hallgatók közt a pozsonyi érdeklődőkön kívül sokan voltak, akik a környékbeli településekről jártak rendszeresen a nagy érdeklődésnek örvendő előadás-sorozatra.

Bővebben: Befejeződött a pozsonyi magyar Szabadegyetem második akadémiai éve

Párkapcsolati Műhely – gazdagodást rejtő év Pozsonyban a hosszútávú jegyesoktatás jegyében

A leköszönő akadémiai év folyamán hónapról-hónapra értékes péntek estéket tölthettek együtt a pozsonyi, valamint a főváros környékéről érkező, vagy itt tanuló magyar fiatalok – párok és egyedül érkezők egyaránt – a kecskeméti Néma házaspárral, akiket Molnár Tamás atya, az Ifjúsági Bizottság Pozsonyi Főegyházmegye magyar ifjúságának pasztorációjával megbízott tagja hívott meg és kért fel a Párkapcsolati Műhely havi rendszerességű összejöveteleinek vezetésére.

Bővebben: Párkapcsolati Műhely – gazdagodást rejtő év Pozsonyban a hosszútávú jegyesoktatás jegyében

3. oldal / 5