:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

NOVEMBER a pozsonyi magyar katolikus közösségben

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Tervezett programok 2017 novemberére:

1.
szerda

Megemlékezés elhunytjainkról
Délutáni ájtatosság az András-temető központi feszületénél

3.
péntek

„Szentek felvonulása”
Szentekre emlékező gyerekprogram a Korona társalgóban

3.
péntek

Elsőpéntek
Gyónási lehetőség, szentmise és felajánlás Jézus Szívének

4.
szombat

Elsőszombat – Fatimai szombat
A reggeli mise előtt rózsafüzér újabb papi hivatásokért

11.
szombat

Harmadrendi találkozó
A Ferences Világi Rend tagjainak összejövetele

11.
szombat

Elsőáldozási katekézis
Foglalkozás az elsőáldozásra készülők számára a Koronában

12.
vasárnap

Diákmise a ferences templomban
A gyerekek valamelyik szentet ábrázoló rajzot hozhatnak

12.
vasárnap

„Kávéház” a refektóriumban
Közösségi találkozás a vasárnap délelőtti mise után

15.
szerda

Imaiskola a Jézus Szíve Társasága tagjainak vezetésével
Imaalkalom az egyetemista korú fiataloknak a Koronában

18.
szombat

Zarándoklat vonattal Nagyszombatba
Részvétel a Könnyező Szűzanya-novéna magyar szentmiséjén

19.
vasárnap

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe
Magyar mise a Kék-templomban Szent Erzsébet tiszteletére

22.
szerda

Taizé-i imaest magyarországi vendégekkel
Ifjúsági mise a templomban, utána találkozó a Koronában

25.
szombat

Magyar nyelvű teológiai Szabadegyetem a jezsuitáknál
Mise és előadások (Újszövetség és egyháztörténelem)

26.
vasárnap

„Kávéház” a refektóriumban
Közösségi találkozás a vasárnap délelőtti mise után

További rendszeres találkozók közösségünkben:

ima- és lelkiségi csoportok összejövetelei (megegyezésük alapján);

heti rendszerességgel egyetemista estek szerdánként,

cserkészfoglalkozások csütörtökönként,

és ifjúsági összejövetelek péntekenként a Koronában;

kétheti rendszerességgel a már megbérmált fiatalok találkozói (nov. 8., 22.),

valamint hittanos foglalkozások az óvodáskorúak számára (nov. 10., 24.)

szintén közösségi helységünkben, az idei novemberben kétéves Korona társalgóban.

További részletek a faliújságon és honlapunkon.

Figyelje HÍREK és NAPTÁR rovatunkat, de a TEMPLOMOK közt a ferencest kikeresve a HIRDETÉSEK is hetente aktuális információkkal szolgálnak.
A már lezajlott eseményekről pedig a KRÓNIKA számol be. Kattintson rá (a piros szavakra)!

Legyünk imádkozó, egymásért is imádkozó közösség!

Imahátteret biztosítani, imával kísérni valakit, valakiket, valamilyen kezdeményezést. Jól megalapozni valamit az imában, imával támogatni személyeket, jó ügyeket – mindez nagyon hasznos és fontos. Egy egyházközségben imával lehet kísérni az első szentáldozásra készülőket, a bérmálkozókat, a házasságkötésre készülő párokat. Az egész készület ideje alatt jó, ha vannak, akik imaháttérrel állnak az adott személyek mögött.

Gyakran kérik iskolások, egyetemisták tanulásuk idején mások fohászait is, hogy a tanulásra szánt idő, belefektetett áldozat Isten áldásával sikeres és gyümölcsöző lehessen. Már az értük felajánlott imák tudata is ösztönző hatású és bizalomkeltő lehet számukra a kitartásban és a lelkiismeretes munkában. De nem csak a diákok esetében, hanem mindnyájunk számára, a legkülönfélébb élethelyzetekben is jóleső érzéssel tölthet el annak megtapasztalása, hogy fontosak vagyunk másoknak, akik imáikban sem feledkeznek meg rólunk, akik számára nem közömbös a helyzetünk, életünk a maga örömeivel és megpróbáltatásaival együtt.

Imával kísérjük a távolba utazókat, imádkozunk a nehézségekkel küzdő testvéreinkért, imával állunk oda szomorú, beteg, elkeseredett vagy gyászoló ismerőseink mellé. Imádkozva állunk egy haldokló ágya mellett, imahátteret biztosítva azokban a percekben, amikor halhatatlan lelke elindul a nagy útra… S még hosszasan lehetne folytatni a sort, hány és hány helyzetben lehet valakit, valakiket, valamilyen helyzetet Isten oltalmába ajánlani, talán nem ritkán olyan esetekben is, amikor úgy érezzük, mást nem is tudunk tenni, de az imát nem adjuk fel.

Imádkozzunk gyakran az Oltáriszentség előtt a saját feladatok jó végzéséért, másokért, az Egyházért, közösségünkért, újabb papi hivatásokért, jó családokért, a közelgő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért, amelynek mi, magyarok mindannyian házigazdái vagyunk. Az is, aki kis szobájában, az idősek otthonában vagy kórházi betegágyán biztosít fontos imahátteret. Jutalmazzon minden fohászt az Úr gazdagon!
(a "Jöjjetek, imádjuk!" c. sorozat 20. részéből)

Képek: internet