Baráti légkörű estet töltöttek együtt június 12-én a pozsonyi ferences templom magyar híveiből álló énekkar tagjai, akik az elmúlt időszakban mind a nagyheti szertartásokon és húsvéti miséken, mind a pünkösdvasárnapi magyar szentmisén énekükkel is hozzájárultak a liturgikus ünnepléshez. Az énekkar vezetője és karnagya, Duka-Zólyomi Emese meghívására a közösség által működtetett Korona társalgóban találkoztak az énekükkel is Istent dicsérni kívánó énekkarosok.

Az est folyamán a közös éneklés és vacsora mellett felidézésre kerültek a közel negyed évszázada szerveződött Corda Fratrum egyházi kórus szép emlékei, a múltbeli közreműködések Pozsonyban és azon kívül is. A tagok hálásan köszönték meg a kórust szívügyének tartó Emese testvérüknek eddigi áldozatos és türelmes munkáját. Az elmúlt hónapokban hétről-hétre összegyűltek gyakorlásra a kórustagok, akik közt vannak újak, de olyanok is, akik a két és fél évtized alatt folyamatosan kitartottak.

Nagy Zsuzsanna felvételei (+ archív)