Balaton-körüli ifjúsági kerékpártúra

A pozsonyi magyar közösség fiataljainak egy csoportja a múlt évi ausztriai Fertő-tóhoz szervezett biciklitúra folytatásaként ismét kerékpártúrán vett részt. Tizenhét kerékpáros és két kísérő töltötte együtt kellemes légkörben a Balaton-körüli út napjait. Július 12-én az Úr áldását kérve Siófokról indultak útra a pozsonyi magyar középiskolások és egyetemisták lelkiatyjukkal. A tihanyi apátságig tartó szakasz során a pozsonyi templomi közösség néhány épp Balatonnál nyaraló családjával találkozva Balatonkenesén és Balatonfüreden voltak megállók. Az első nap úticélja a 85 kilométernyi kerékpározás után Zánka volt.

Bővebben: Balaton-körüli ifjúsági kerékpártúra

Lengyelországi zarándoklat és kirándulás

A pozsonyi magyar katolikus közösség csoportja az Irgalmasság szentévében szervezett nyári kirándulással egybekötött zarándoklaton vett részt július 4-8. között. A zarándoklat első másfél napját a hívek a lengyelországi híres Mária-kegyhelyen, Czestochowában töltötték. A hétfő esti szentmise és a kedd délelőtti szabadtéri keresztúti ájtatosság a családokért, családtagokért, családi békéért és elfogadásért volt felajánlva. A hívek közösen imádkoztak a Fekete Madonna képe előtt az ún. Apel keretében is. Kedden a Remete Szent Pálról nevezett kápolnában, a magyar alapítású pálos férfi szerzetesrendről is megemlékezve, a közösség csoportja elsősorban újabb papi és szerzetesi hivatásokért imádkozott együtt a szentmisében, kérve a Jó Pásztort, hogy a pozsonyi magyar közösségből is hívjon meg ifjakat életre szóló követésére.

Bővebben: Lengyelországi zarándoklat és kirándulás

Rendhagyó hittanóra a pozsonyi Duna utcai magyar iskolában

Szent Márton születésének 1700. jubileumi évfordulója alkalmából e hónapokban gyakrabban a figyelem középpontjába kerül a mai Szombathely területén született jótékonyságáról is ismert szent. A világegyházban zajló Irgalmasság rendkívüli szentéve többek között jó alkalmat kínál arra, hogy az irgalmasság cselekedeteit kiválóan gyakorló szentek, köztük Tours-i Szent Márton püspök életpéldáját szemlélve mi, ma élő emberek is az irgalmas szeretet megtapasztaltatása és egyben megtapasztalása által is törekedjünk a megszentelődésre.

Bővebben: Rendhagyó hittanóra a pozsonyi Duna utcai magyar iskolában

Szent Márton ma is közösséget teremt – a pannóniai szent ünnepe Pozsonyban

A Pozsonyi Székesegyház és egyben a Pozsonyi Főegyházmegye védőszentje, Tours-i Szent Márton püspök születésének 1700. évfordulója alkalmából, a Szent Márton Emlékév részeként ünnepi latin-magyar-szlovák nyelvű szentmisére került sor a pozsonyi koronázótemplomban június 6-án, hétfőn koraeste.

Bővebben: Szent Márton ma is közösséget teremt – a pannóniai szent ünnepe Pozsonyban

Májusi imadélután Pozsonyban

A pozsonyi magyar katolikus közösség tagjai, valamint más városokból és falvakból érkezett Mária-tisztelők a májusi Mária-hónap alkalmából május 28-án, szombaton 15 órakor az örvendetes rózsafüzért és lorettói litániát imádkozták együtt a Mély út-i Mária-barlangnál, majd pedig 16 órakor szentmisén vettek részt a Havas Boldogasszony templomban a Kálvárián.

Bővebben: Májusi imadélután Pozsonyban

Pünkösd a pozsonyi magyar katolikus közösségben - 2016

Május 15-én, Pünkösdvasárnap a pozsonyi ferences templomban bemutatásra került magyar nyelvű szentmisét több dolog is ünnepélyesebbé és emlékezetesebbé tette. Egyrészt, hogy a szentmise liturgiájába a helyi énekkar is bekapcsolódott néhány énekkel, másrészt, hogy a felolvasást, áldozati adományok vitelét a múlt év szeptemberében bérmálkozott fiatalok vállalták, a Szentlélek kiáradásának ünnepén különösképpen is hálát adva a bérmálás szentségében kapott ajándékokért. Ugyancsak e napon került bemutatásra az a húsz személy, akik a következő bérmálásra kezdik meg előkészületüket. A hívek egy-egy bérmálkozásra készülő nevét húzhatták ki a kijáratnál osztott cédulákra írva, akiért az egész felkészülési idő alatt rendszeresen imádkozhatnak.

Bővebben: Pünkösd a pozsonyi magyar katolikus közösségben - 2016

5. oldal / 7