:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

Lelkigyakorlat Máriavölgyben

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Az Irgalmasság évének utolsó hetében 2016. november 14-től 17-ig lelkigyakorlaton vettünk részt tizenöten lelkipásztorunkkal, Molnár Tamás atyával együtt Máriavölgyben.

P. Sajgó Szabolcs SJ atya vezetésével négy napot töltöttünk a kegyelmekkel megáldott sokszázéves zarándokhelyen. A pálos atyák alapította kolostor épületét, mely sok évtized romboló hatására félig romos állapotából megújítva – ma a Getszemani Üdvözítőt Vigasztaló Rend látja el és üzemelteti.

A lelkigyakorlat témája a hét szentség volt a közösség szempontjából, a hozzákapcsolódó szentírási részekre alapozva. Hitbeli ismereteink bővítésén kívül igyekeztünk a szent csendet betartani, hogy Isten szavát jobban meghallhassuk. Legnagyobb lelki ajándékot pedig a Szűz Anya közbenjárására magától az Úr Jézustól kaptunk a szentmisék által.

Külön örömünkre szolgált az a körülmény, hogy szobáink tőszomszédságában volt a kápolna. Így többször napjában is tehettünk szentséglátogatást – szólhattunk Jézus Szent Szívéhez.

Köszönettel tartozunk ezért a Jóistennek, P. Sajgó Szabolcs SJ atyának és Molnár Tamás atyának, hogy ily rendkívüli módon is elő tudtunk készülni Árpád-házi Szent Erzsébet napjára, november 19-én megtartandó ünnepére.

Kirschhofer Bernadette írása

Molnár Tamás felvétele