Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe

Pozsonyban két templom is Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére van szentelve: az egyik a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek temploma, a másik pedig az ún. Kék-templom – Erzsébet királyné emléktemploma, amelyet Lechner Ödön tervezett, és 1913. október 11–én szentelt fel Kohl Medárd püspök.

Bővebben: Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe

Elindult a Szabadegyetem

Október 24-én, szombaton indult első alkalommal magyar nyelvű Szabadegyetem a Szlovákiában élő magyarok számára, a hallgatók szentírástudományi, teológiai és egyháztörténelmi ismereteinek elmélyítése céljából Pozsonyban. A kezdeményezés a Nagyszombati Egyetem pozsonyi székhelyű Teológiai Kara és a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola együttműködésében valósult meg.

Bővebben: Elindult a Szabadegyetem

Részt vettünk a máriavölgyi magyar búcsún

Az immár hagyományos magyar búcsú az ősi Mária-kegyhelyen, Máriavölgyben ebben az évben október 10-én, szombaton került megrendezésre Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. A pozsonyi magyar hívek is szép számban részt vettek a zarándoklaton. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Snell György esztergom-budapesti segédpüspök volt.

Bővebben: Részt vettünk a máriavölgyi magyar búcsún

Jubileumi „kávéház“

Szeptember 27-én a délelőtti szentmise után ismét, immár sokadszor „kávéház”-ra került sor a ferencesek refektóriumában. A gyakran találkozó magyar közösség tagjai megemlékeztek arról, hogy immár tíz éve annak, hogy elindult ez a kezdeményezés, ami azóta is rendszeresen alkalmat kínál a közösségi találkozásokra a szentmiséken kívül is.

Bővebben: Jubileumi „kávéház“

Magyar nyelvű bérmálkozás a ferences templomban

A több hónapos felkészülést követően 2015. szeptember 13-án, vasárnap délelőtt ünnepi szentmise keretében került sor a bérmálás szentségének kiszolgáltatására. Haľko József püspök atya huszonhárom magyar fiatalt bérmált meg, akik közül – mivel József atya éveken keresztül a pozsonyi magyar hívek lelkipásztoraként szolgált – egykor hatan általa részesültek a keresztségben, illetve tizennyolcan az ő vezetésével készültek fel az első szentgyónásra és szentáldozásra, vagyis a bérmálkozók többségét és családjukat jól ismerte, illetve látta növekedésüket a közösségben, vagy éppen ministránsként az oltárnál segédkezve.

Bővebben: Magyar nyelvű bérmálkozás a ferences templomban

Az új kenyér megáldása

Augusztus 30-án a vasárnapi szentmise keretében hálát adtunk Istennek az új kenyérért. A megáldott kenyérből a hívek is vihettek a maguk és hozzátartozóik számára. Elhangzott Túrmezei Erzsébet Nyár c. verse. A kenyereket idén is az úszori Emont pékség ajándékozta a közösségnek.

* * *

Bővebben: Az új kenyér megáldása

2. oldal / 5