Részt vettünk a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón

A pozsonyi magyar közösség fiataljai is – főként a bérmálkozásra készülők – május 16-án, szombaton részt vettek a hagyományos nagymarosi rendezvényen. Az idei tavaszi találkozó jelmondata a következő szentírási idézet volt: „Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent” (Mt 5, 8). A tiszta élet témájával foglalkozó nap keretén belül jó volt sok máshonnan érkezett fiatallal találkozni, együtt imádkozni, énekelni.

Bővebben: Részt vettünk a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón

Gyalogos zarándoklat Máriavölgybe

Május 1-én, pénteken, a Mária-hónap első napján gyalogos zarándoklatot szerveztünk Máriavölgybe és pozsonyi magyar katolikus közösségünk lelki megújulásáért ajánlottuk fel azt. Az indulás a Katonai kórháztól volt, kb. 10 km-nyi szakaszt tettünk meg. A közös agapé után a lourdes-i barlangnál együtt imádkoztuk a rózsafüzért, köszöntöttük az Égi Édesanyát.

Bővebben: Gyalogos zarándoklat Máriavölgybe

Színdarab Assisi Szent Ferencről

Április 26-án, vasárnap került első alkalommal bemutatásra a helyi magyar közösség tagjainak előadásában „Az assisi zsoldos” c. színdarab Erdős Renée műve alapján, Lelkes Anna rendezésében, a pozsonyi Ferences Világi Rend tagjainak kezdeményezésére, Kubovics Konrád ferences atya emlékére. A hónapokon keresztül gyakorolt színdarabot az óvárosi ferencesek kolostorának színtermében adták elő.

Bővebben: Színdarab Assisi Szent Ferencről

A Szent Háromnap ünneplése

Három helyszínen került sor a Szent Háromnap eseményeinek liturgikus ünneplésére magyar nyelven a fővárosban: az óvárosi ferences templomban, valamint a pozsonypüspöki és vereknyei plébániatemplomokban. Nagypénteken a máriavölgyi kálvárián imádkozták együtt a keresztúti ájtatosságot a hívek Haľko József püspök atya és Molnár Tamás atya vezetésével. Hálás köszönet illeti a kedves híveket, akik bármilyen módon hozzájárultak Nagyhét és Húsvét méltó megünnepléséhez!

Bővebben: A Szent Háromnap ünneplése

A ferences templom búcsúja Haľko József püspök atyával

Március 25-én, Urunk születésének hírüladása - Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Haľko József püspök atya 18 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatott be az óvárosi ferences templomban. A templombúcsú magyar nyelvű programja szentgyónási lehetőséggel kezdődött, majd a litánia éneklése előzte meg az ünnepi szentmisét.

Bővebben: A ferences templom búcsúja Haľko József püspök atyával

Nagyböjti lelkinap Bodó Zoltán atya vezetésével

Március 14-én, szombaton nagyböjti lelkinapon vettek részt a főváros magyar hívei. A reggeli szentmisét a ferencesek templomában a pozsonyi magyar lelkipásztor, Molnár Tamás atya és az ő egykori kápláni szolgálata helyén, Somorján megismert, majd római tanulmányai alatt szintén a Szent Kereszt Pápai Egyetemen továbbtanuló Bodó Zoltán vajkai születésű lelkipásztor, jelenleg mosonmagyaróvári plébános mutatták be.

Bővebben: Nagyböjti lelkinap Bodó Zoltán atya vezetésével

4. oldal / 5