:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

Adventi lelkinap Haľko József püspök atyával

"A kapu döntésre hív..." Adventi lelkinapon vettek részt a Quo Vadis pasztorációs házban december 12-én a pozsonyi hívek. Molnár Tamás atya meghívására Haľko József püspök atya tartotta meg e lelki programot a szép számban összegyűlt híveknek.

Beszédének fő témája az irgalmasság éve volt. A Pozsonyi Főegyházmegyében öt helyen nyílt meg az irgalmasság kapuja, így a ferences templomban is, ahol a magyar szentmisék vannak mindennap.

A kapu misztikus küszöbén lehet belépni, illetve kinn maradni – kezdte meg elmélkedését a püspök atya. A kapu döntésre hív, mert Isten minden helyzettel kérdez, konkrét hozzáállást vár tőlünk. A Szentlélek pedig megadja az impulzust, mit tegyünk. Az irgalmasságról való elmélkedésben József püspök atya taglalta a Mennyei Atya irgalmas szeretetét a megtérő bűnös iránt. Úgy cselekszik, ahogy a példabeszédben szereplő apa, aki elébe megy visszatérő bűnös fiának. Tudja, hogy az út utolsó szakasza a legnehezebb, s így nagy a veszélye annak, hogy a szégyenkező fiú meggondolja magát és visszafordul.

A tékozló fiú példabeszédének aprólékos fejtegetésével megismerhettük az idősebb fiú bűnösségét is. Fontos megjegyeznünk, hogy az irgalmasság és az igazságosság elszakíthatatlanok egymástól - hangsúlyozta József püspök atya.

A déli szentmise után kötetlen beszélgetéssel zárult az összejövetel.

Kirschhofer Bernadette írása
Šefčík Tibor felvételei