:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

Magyar nyelvű bérmálkozás a ferences templomban

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

A több hónapos felkészülést követően 2015. szeptember 13-án, vasárnap délelőtt ünnepi szentmise keretében került sor a bérmálás szentségének kiszolgáltatására. Haľko József püspök atya huszonhárom magyar fiatalt bérmált meg, akik közül – mivel József atya éveken keresztül a pozsonyi magyar hívek lelkipásztoraként szolgált – egykor hatan általa részesültek a keresztségben, illetve tizennyolcan az ő vezetésével készültek fel az első szentgyónásra és szentáldozásra, vagyis a bérmálkozók többségét és családjukat jól ismerte, illetve látta növekedésüket a közösségben, vagy éppen ministránsként az oltárnál segédkezve.

A liturgia keretében sor került a bérmálkozók név szerinti bemutatására, valamint az előkészület felvázolására: az elmúlt iskolaévben rendszeresen találkoztak a bérmálásra készülők, gyarapították hitbeli ismereteiket, foglalkoztak a Szentírás üzenetével, megtapasztalták a közösség szerepét és fontosságát, a felolvasással is bekapcsolódtak a szentmisék igeliturgiájába, alkalmuk volt különféle rendezvényeken – lelkinapon, ifjúsági találkozón, nyári táboron – részt venni. A hívek közössége pedig – közösen és egyénileg – imáival kísérte a fiatalokat a Szentlélek ajándékainak fogadására vezető úton.

A bérmálkozók névsora:

Balga Tamara
Gelle Sára
Gergely Eszter
Horváth Christina
Jávorcsík Dávid
Javorcsík Gábor
Nagy János
Nagy Veronika
Nemes Tamás
Pálinkás Anna
Papp Zsuzsanna
Petrik Ferenc
Roško Sonja
Sima Dávid
Sima Veronika
Szabó Kitty
Szabó Tímea
Vician Anna
Vician Borbála
Vician Tamás
Wuketich Emília
Závodský Gabriella
Ziff Stella

Bölcsesség Lelke, segítsd Szentatyánkat, püspökeinket, papjainkat és a hit tanítóit, hogy meggyőzően hirdessék igazságaidat!

Értelem Lelke, tedd fogékonnyá az emberiséget az igazi értékek felismerésére és megbecsülésére!

Jótanács Lelke, segítsd a bizonytalankodókat, hogy eligazodjanak az eszmék zűrzavarában!

Tudomány Lelke, segíts, hogy az evilági tudományok mellett az örök igazságok megismerését is igényeljük!      

Jámborság Lelke, segíts, hogy újra megtanuljunk és szeressünk imádkozni!

Erősség Lelke, segíts, hogy semmi el ne térítsen bennünket az üdvösség útjáról!

Az Úr félelmének Lelke, adj nekünk mélységes tiszteletet az isteni és a szent dolgok iránt! 

Szentlélek Úristen, segíts minket, ma megbérmáltakat, hogy segítségeddel hiteles keresztény életet éljünk, és boldogan tegyünk tanúságot hitünkről!

Szentlélek Úristen, halmozd el ajándékaiddal szüleinket, bérmaszüleinket, hozzátartozóinkat, az értünk imádkozókat és az egész ünneplő közösséget!

A bérmálási szentmisét követően a refektóriumban tovább folytatódott a közös ünneplés.

Tandel Eszter felvételei